ตารางออกอากาศ DLTV
ตารางออกอากาศ DLTV

ตารางออกอากาศ DLTV ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น อนุบาล- ม.3
เว็บไซต์ DLTV ได้เผยแพร่ตารางออกอากาศสำหรับการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น อนุบาล 1-3 ประถมศึกษาปีที่1-6 มัธยมศึกษาปีที่1-3 ดังนี้

ตารางออกอากาศ DLTV ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น อนุบาล- ม.3 3
ตารางออกอากาศ DLTV ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้น อนุบาล- ม.3 4

ตารางออกอากาศ DLTV ระดับชั้น อนุบาล 1-3 : https://dltv.ac.th/utils/files/download/11926

ตารางออกอากาศ DLTVระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 : https://dltv.ac.th/utils/files/download/11919

ตารางออกอากาศ DLTVระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 : https://dltv.ac.th/utils/files/download/11920

ตารางออกอากาศ DLTV ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 : https://dltv.ac.th/utils/files/download/11921

ตารางออกอากาศ DLTV ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 : https://dltv.ac.th/utils/files/download/11922

ตารางออกอากาศ DLTVระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 : https://dltv.ac.th/utils/files/download/11923

ตารางออกอากาศ DLTVระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 : https://dltv.ac.th/utils/files/download/11924

ตารางออกอากาศ DLTVระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 : https://dltv.ac.th/utils/files/download/32735

ตารางออกอากาศ DLTVระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 : https://dltv.ac.th/utils/files/download/32736

ตารางออกอากาศ DLTVระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 : https://dltv.ac.th/utils/files/download/32737

ขอบคุณที่มา : มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่