ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงานมหกรรมส่งเสริมคุณธรรม
ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงานมหกรรมส่งเสริมคุณธรรม "ตลาดนัดสัมมาวาจา" วันที่ 8- 9 สิงหาคม 2565 ลงทะเบียนฟรี รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกมอบให้ในงาน

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงานมหกรรมส่งเสริมคุณธรรม “ตลาดนัดสัมมาวาจา” วันที่ 8- 9 สิงหาคม 2565 ลงทะเบียนฟรี รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกมอบให้ในงาน

ขอเชิญสถานศึกษา เยาวชนนักเรียน และผู้สนใจ เข้าร่วมงานมหกรรมส่งเสริมคุณธรรม “ตลาดนัดสัมมาวาจา” ระหว่างวันที่ 8- 9 สิงหาคม 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม พบกับ

 • การประกวดนิทรรศการโรงเรียนรักษาศีล ๕ ต้นแบบ
 • การประกวดโครงงานขับเคลื่อนสัมมาวาจาในสถานศึกษาต้นแบบ
 • การประกวดสื่อส่งเสริมคุณธรรมสัมมาจาต้นแบบ
 • การเสวนาวิชาการ เรื่อง “การขับเคลื่อนสัมมมาวาจา ต้าน Hate speech
 • การปาฐกถาพิเศษ “การขับเคลื่อนโณงเรียนปลอด Hate speech”
 • ตลาดนัดกิจกรรม “เด็กรักษ์ดี วิถีศีล 5”
ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงานมหกรรมส่งเสริมคุณธรรม "ตลาดนัดสัมมาวาจา" วันที่ 8- 9 สิงหาคม 2565 ลงทะเบียนฟรี รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกมอบให้ในงาน
ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงานมหกรรมส่งเสริมคุณธรรม “ตลาดนัด สัมมาวาจา” วันที่ 8- 9 สิงหาคม 2565 ลงทะเบียนฟรี รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกมอบให้ในงาน

กำหนดการ

ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงานมหกรรมส่งเสริมคุณธรรม "ตลาดนัดสัมมาวาจา" วันที่ 8- 9 สิงหาคม 2565 ลงทะเบียนฟรี รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกมอบให้ในงาน 4
ขอเชิญลงทะเบียนร่วมงานมหกรรมส่งเสริมคุณธรรม "ตลาดนัดสัมมาวาจา" วันที่ 8- 9 สิงหาคม 2565 ลงทะเบียนฟรี รับเกียรติบัตรและของที่ระลึกมอบให้ในงาน 5

มีเกียรติบัตรและของที่ระลึกมอบให้ในงาน ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรี https://forms.gle/dFzAdUJrzE4cFR8B8
หรือง่าย ๆ เพียงแสกน QR Code
ดำเนินการโดย

 • คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”แห่งชาติ,
 • กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
 • วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
 • พลังเยาวชนไทยร่วมสรา้งสังคมปลอดภัยไร้ Hate Speech

แบบฟร์อมสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมงาน “ตลาดนัด สัมมาวาจา” โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมของที่ระลึกและเกียรติบัตร สอบถามเพิ่มเติม โทร.084-5455144 , 085-5166615

ขอบคุณที่มา : วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี มจร.วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จังหวัดนครปฐม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่