ด่วน!!!!! เปิดรับสมัครบุคลากรครู หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม
ด่วน!!!!! เปิดรับสมัครบุคลากรครู หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม "การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย ClassStart" ปิดรับสมัคร : 15 เม.ย. 2563 เวลา 20.00 น.

ด่วน!!!!! เปิดรับสมัครบุคลากรครู หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม
“การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย ClassStart”
ปิดรับสมัคร : 15 เม.ย. 2563 เวลา 20.00 น.

ด่วน!!!!! เปิดรับสมัครบุคลากรครู หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม
"การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย ClassStart" ปิดรับสมัคร : 15 เม.ย. 2563 เวลา 20.00 น.
ด่วน!!!!! เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม "การสร้างห้องเรียนออนไลน์ด้วย ClassStart" ปิดรับสมัคร : 15 เม.ย. 2563 เวลา 20.00 น. 2

โครงการเครือข่ายสนับสนุนความรอบรู้ด้านสุขภาพของนักเรียน ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีความต้องการสนับสนุนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาวะโรงเรียน เพื่อพัฒนาพฤติกรรมและผลลัพธ์ทางสุขภาพของนักเรียน เปิดรับสมัครครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรม ClassStart รุ่นที่ 1 ฟรี!!

วันเวลาอบรม : 17 เม.ย. 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น.
รูปแบบการอบรม : อบรมออนไลน์ ผ่าน zoom (จะมีอีเมล์ส่งคู่มือการติดตั้งและใช้งานให้ภายหลังสมัคร)

สมัครเข้ารับการอบรมที่นี่

ปิดรับสมัคร : 15 เม.ย. 2563 เวลา 20.00 น.
ประกาศผล : 16 เม.ย. 2563 เวลา 12.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่ม : คุณศศิตา ปิติพรเทพิน โทร 095-3963951
อีเมล์ : sunjucarrot@hotmail.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่