ด่วนที่สุด สพฐ. จัดอบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)
ด่วนที่สุด สพฐ. จัดอบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)

ด่วนที่สุด สพฐ. จัดอบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)

สพฐ. จะดำเนินการจัดอบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหาร และครูที่ได้รับมอบหมายของสถานศึกษาในสังกัดที่รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งกำหนดผู้เข้าอบรมในสถานศึกษา ดังนี้

1.ผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
2.หัวหน้างานกิจการนักเรียน หรือครูที่ได้รับมอบหมายงานกิจการนักเรียน
3.หัวหน้างานส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือครูที่ได้รับมอบหมาย
4.ครูที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย

โดยกำหนดให้เข้าร่วมอบรมจำแนกตามสถานศึกษาในเขตตรวจราชการเขตตรวจราชการละ ๒ วัน โดยผู้เข้าอบรม เลือกรอบการอบรมตามความต้องการ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอบคุณที่มา สพฐ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่