ด่วนที่สุด สพฐ. จัดอบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)
ด่วนที่สุด สพฐ. จัดอบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)

ด่วนที่สุด สพฐ. จัดอบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform)

สพฐ. จะดำเนินการจัดอบรมทางไกลการใช้ระบบมาตรฐานความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ (MOE Safety Platform) ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหาร และครูที่ได้รับมอบหมายของสถานศึกษาในสังกัดที่รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งกำหนดผู้เข้าอบรมในสถานศึกษา ดังนี้

1.ผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
2.หัวหน้างานกิจการนักเรียน หรือครูที่ได้รับมอบหมายงานกิจการนักเรียน
3.หัวหน้างานส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสำหรับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา หรือครูที่ได้รับมอบหมาย
4.ครูที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย

โดยกำหนดให้เข้าร่วมอบรมจำแนกตามสถานศึกษาในเขตตรวจราชการเขตตรวจราชการละ ๒ วัน โดยผู้เข้าอบรม เลือกรอบการอบรมตามความต้องการ รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอบคุณที่มา สพฐ.

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญร่วมกิจกรรม ลูกเสือจิตอาสา และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านลูกเสือ เนื่องในวันวชิราวุธ วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ (๒๕ พฤศจิกายน) รับประกาศเกียรติคุณบัตร โดยกลุ่มลูกเสือโรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม
บทความถัดไปแบบทดสอบกิจกรรมให้ความรู้ด้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2564 ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่