ด่วน…คุรุสภาเปิดลงทะเบียนเสวนาวิชาการเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 EP.4 เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อสะท้อนความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพครู : ภาษาไทย

คุรุสภาขอเชิญเข้าร่วมรับฟังเสวนาวิชาการเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566

“พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Educational Quality

EP.4 เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อสะท้อนความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพครู : ภาษาไทย

ผู้ร่วมเสวนา​

  1. ผศ.ดร.อรอุมา เจริญสุข อาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  2. ครูคำพันธุ์ ตุลากัน ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองผักแว่น จังหวัดสระแก้ว
  3. ครูฉัฐนันท์ ช้อยชด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองไศล จังหวัดร้อยเอ็ด

ผู้ดำเนินรายการ
ผศ.ดร.ปิยาภรณ์ พิชญาภิรัตน์ อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 – 20.00 น.

ผ่าน Zoom webinar จำนวน 1,000 คน

และ ถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook คุรุสภา

ด่วน…คุรุสภาเปิดลงทะเบียนเสวนาวิชาการเนื่องในงานวันครู ครั้งที่ 67 พ.ศ. 2566 EP.4 เรื่อง การจัดการเรียนรู้เพื่อสะท้อนความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพครู : ภาษาไทย 2

คำชี้แจง

1. หลังจากที่ท่านสมัครเข้าร่วมฟังเสวนาผ่าน Zoom webinar ระบบ Zoom webinar จะส่งลิงก์การเข้า Zoom webinar ทางอีเมลที่ท่านใช้สมัคร โดยจะส่งลิงก์ก่อนวันเสวนา 1-2 วัน และส่งก่อนเวลาเสวนา 1 ชั่วโมง 
2. ให้ล๊อคอินด้วยอีเมลที่ท่านใช้สมัครในครั้งนี้ 

3. การเข้าร่วมฟังเสวนาผ่าน Zoom webinar ระบบจะบันทึกการเข้าร่วมฟังโดยอัตโนมัติ 

4. เมื่อท่านเข้า Zoom Webinar  ท่านจะมีสถานะเป็นผู้เข้าร่วมเท่านั้นซึ่งไม่สามารถเปิดไมค์ หรือเปิดกล้องได้หากท่านมีคําถามให้ใช้ช่องทาง Q & A  เพื่อพุดคุย (หากท่านได้รับเชิญให้ร่วมพูดคุย host จะเป็นผู้เชิญและควบคุม)

คำชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรมฯ bit.ly/3UZXeKA

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่