ด่วนก่อนเต็ม ลงทะเบียนอบรม หลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบ Active learning รุ่นที่ 6-7 รับเกียรติบัตรจาก สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

ประกาศเปิดรับสมัคร ผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ทักษะแห่งอนาคต : หลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบ Active learning สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโกรม Zoom (ออนไลน์)

รุ่นที่ 6 (วันที่ 6-8 มีนาคม 2567)

รุ่นที่ 7 (วันที่ 13-15 มีนาคม 2567)

ด่วนก่อนเต็ม ลงทะเบียนอบรม หลักสูตรการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบ Active learning รุ่นที่ 6-7 รับเกียรติบัตรจาก สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) 3

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา

  1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนรู้
  2. สามารถออกแบบสื่อการเรียนรู้แบบ Active learning อย่างสร้างสรรค์

โครงสร้างหลักสูตร

  หลักสูตร การสร้างสื่อการเรียนรู้แบบ Active learning สำหรับครูและ​บุคลากรทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 3 รายวิชา ​จำนวน 15 ชั่วโมง ดังนี้

 รายวิชาที่ 1 การออกแบบและสร้างสื่อการเรียนรู้      จำนวน 3 ชั่วโมง

 รายวิชาที่ 2 การสร้างสื่อการเรียนรู้ให้มีชีวิต

ด้วย Liveworksheets จำนวน 9 ชั่วโมง

 รายวิชาที่ 3 การจัดการชั้นเรียน

แบบ Active learning จำนวน 3 ชั่วโมง

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ด่วนก่อนเต็ม ลงทะเบียนอบรม หลักสูตรการวัดและประเมินผลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครูยุคใหม่ รุ่นที่ 1 รับเกียรติบัตรจาก สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
ด่วนก่อนเต็ม ลงทะเบียนอบรม หลักสูตรการวัดและประเมินผลด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับครูยุคใหม่ รุ่นที่ 1 รับเกียรติบัตรจาก สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)

* ลงทะเบียนฟรี https://forms.gle/S4h5sr556mtPDDsE7

** จำกัดจำนวนรุ่นละ 100 ท่านเท่านั่น

*** ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://liveworksheets-nidtep.my.canva.site/active-learning

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาทางเว็บไซต์ https://nidtep.moe.go.th/ ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567

ที่มา : กลุ่มฝึกอบรมและพัฒนา สคบศ.

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่