ดูที่นี่ การอุทธรณ์ เงินเยียวยา 5000 บาท ทางออนไลน์เท่านั้น ผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com
ดูที่นี่ การอุทธรณ์ เงินเยียวยา 5000 บาท ทางออนไลน์เท่านั้น ผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com

ดูที่นี่ การอุทธรณ์ เงินเยียวยา 5000 บาท ทางออนไลน์เท่านั้น ผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com

กระทรวงการคลังแจ้ง การอุทธรณ์ เงินเยียวยา 5,000 บาท ทางออนไลน์เท่านั้น ผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com ระบบจะเปิดรับคำร้องอุทธรณ์ ในเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เทานั้น ไม่รับยื่นเป็นเอกสาร โดยจะเปิดเมื่อได้คัดกรองผู้ลงทะเบียนรอบปัจจุบันครบถ้วน

เร็วสุดในวันที่ 19 เมษายน 2563 และช้าสุดในวันที่ 22 เมษายน 2563

ดูที่นี่ การอุทธรณ์ เงินเยียวยา 5000 บาท ทางออนไลน์เท่านั้น ผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com
ดูที่นี่ การอุทธรณ์ เงินเยียวยา 5000 บาท ทางออนไลน์เท่านั้น ผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com 3

วิธียื่นอุทธรณ์รับเงินเยียวยา 5,000 บาท กรณีไม่ผ่านเกณฑ์การรับเงิน

สำหรับท่านที่อยู่ในกลุ่มไม่ผ่านเกณฑ์ 4.78 ล้านราย จะทยอยได้รับ SMS แจ้งผลการพิจารณาในช่วงวันที่ 12-14 เมษายน 2563 โดยท่านจะอยู่กลุ่มที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม 1.53 ล้านรายโดยการกรอกแบบสอบถามออนไลน์ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยมีวิธีดังนี้

1.เข้าไปที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com คลิกไปที่ปุ่ม ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

ดูที่นี่ การอุทธรณ์ เงินเยียวยา 5000 บาท ทางออนไลน์เท่านั้น ผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com
ดูที่นี่ การอุทธรณ์ เงินเยียวยา 5000 บาท ทางออนไลน์เท่านั้น ผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com 4

2. เมื่อจากนั้นกรอกข้อมูลตามรูปให้ครบตามรุป ต้องตรวจสอบการกรอกหมายเลขให้ถูกต้องก่อนกดยืนยันทุกครั้ง เพราะสงวนสิทธิได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น  จากนั้นกด ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

โดยท่านจะต้องรีบดำเนินการภายใน 10 วัน นับจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งเพื่อการประมวลผลที่รวดเร็วซึ่งได้เริ่มทยอยส่ง SMS แจ้งผลการพิจารณาแล้วตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2563  ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากได้รับการดูแลผลกระทบจาก Covid-19 โดยรัฐบาลผ่านช่องทางอื่น เช่น ข้าราชการ ผู้รับบำนาญ ผู้ได้รับสิทธิ์ประกันสังคม เกษตรกร เป็นต้น หรือกลุ่มที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เช่น นักเรียน นักศึกษา ซึ่งยังคงมิได้ประกอบอาชีพเป็นหลัก และส่วนหนึ่งได้รับการดูแลผ่านช่องทางกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา หรือกลุ่มที่ยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เช่น ผู้ค้าขายออนไลน์

ขอบคุณที่มา ; สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่