จังหวัดชัยนาท เชิญเที่ยวงาน “วันส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท และของดีศรีท้องถิ่น ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563
จังหวัดชัยนาท เชิญเที่ยวงาน “วันส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท และของดีศรีท้องถิ่น ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563

จังหวัดชัยนาท เชิญเที่ยวงาน “วันส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท และของดีศรีท้องถิ่น ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563

จังหวัดชัยนาท เชิญเที่ยวงาน “วันส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท และของดีศรีท้องถิ่น ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563
จังหวัดชัยนาท เชิญเที่ยวงาน “วันส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท และของดีศรีท้องถิ่น ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563

นายนที มนตริวัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ในฐานะประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์งานส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท และของดีศรีท้องถิ่น ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563 เปิดเผยว่า จังหวัดชัยนาท ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน กำหนดจัดงานส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท และของดีศรีท้องถิ่น ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 11 – 20 กันยายน 2563 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท เพื่อสนับสนุนเผยแพร่และส่งเสริมการปลูกส้มโอพันธุ์ขาวแตงกวา ซึ่งเป็นผลไม้ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชัยนาท การจำหน่ายส้มโอขาวแตงกวา การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร ไม้ผล กิ่งพันธุ์ และส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยนาท

สำหรับการประกวด “ธิดาส้มโอชัยนาท” ประจำปี 2563 ผู้ได้รับตำแหน่งธิดาส้มโอชัยนาท จะได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมมงกุฎ สายสะพาย ถ้วยรางวัล /รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินสด 12,000 บาท พร้อม สายสะพาย ถ้วยรางวัล /รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเงินสด10,000 บาทพร้อม สายสะพาย ถ้วยรางวัล /รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม ได้รับเงินสด 8,000 บาทพร้อม สายสะพาย ถ้วยรางวัล / รางวัลรองชนะเลิศอันดับสี่ ได้รับเงินสด 6,000 บาทพร้อม สายสะพาย ถ้วยรางวัล และยังมีรางวัล “ขวัญใจสื่อมวลชน” ได้รับเงินสด 8,000 บาทพร้อม สายสะพาย ถ้วยรางวัล ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ ณ ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท (ชั้น 3) ศาลากลางจังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น.

ส่วนภาคบันเทิงนอกจากการแสดงดนตรีจากนักร้องยอดนิยมที่เวทีกลาง บริเวณเขื่อนเรียงหินแล้ว พิเศษสุดในปีนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ได้จัดโครงการ “มหกรรมวัฒนธรรมสัญจร” โดยนำโขน, หุ่นละครเล็ก(โจหลุยส์) และลิเกพื้นบ้านชัยนาท (น้องซัน ไมค์ทองคำ) มาร่วมแสดงในงาน พร้อมการจัดนิทรรศการ การสาธิต และจำหน่ายสินค้าด้านศิลปวัฒนธรรมอันเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 12 – 14 กันยายน 2563 ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ หน้าศาลากลางจังวหัดชัยนาท

จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดชัยนาทและจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนนักท่องเที่ยวทุกท่าน มาร่วมเที่ยวงาน ส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท และของดีศรีท้องถิ่น ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 11 – 20 กันยายน 2563 ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท

จังหวัดชัยนาท เชิญเที่ยวงาน “วันส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท และของดีศรีท้องถิ่น ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563
จังหวัดชัยนาท เชิญเที่ยวงาน “วันส้มโอขาวแตงกวาจังหวัดชัยนาท และของดีศรีท้องถิ่น ครั้งที่ 37 ประจำปี 2563

ขอบคุณที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาท

บทความก่อนหน้านี้กรมบัญชีกลาง เพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการขอกันเงินงบประมาณปี 63 ไว้เบิกเหลื่อมปี มุ่งกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด-19
บทความถัดไปแนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลัง พนักงานราชการ รอบ 5 ปีงบประมาณ 64-67
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่