อบรมออนไลน์ฟรี "จริยธรรมและความเป็นครู" วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 รับวุฒิบัตรหลังจบการอบรม โดยมหาวิทยาลัยธุริจบัณฑิตย์
อบรมออนไลน์ฟรี "จริยธรรมและความเป็นครู" วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 รับวุฒิบัตรหลังจบการอบรม โดยมหาวิทยาลัยธุริจบัณฑิตย์

อบรมออนไลน์ฟรี “จริยธรรมและความเป็นครู” วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 รับวุฒิบัตรหลังจบการอบรม โดยมหาวิทยาลัยธุริจบัณฑิตย์

ขอเรียนชิญทุกท่านข้าร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาความเป็นครูในศตวรรมที่ 21 บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ “จริยธรรม และ ความเป็นครู” วัน เสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 16.00 น.

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาโครงงานการพัฒนาความเป็นครูในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานของจรรยาบรรณวิชาชีพ

หัวข้อในการสัมมนา

– จริยรรรมและจรรยาบรรณของครู

– บทบาทหน้าที่และสภาพงานครู มาตรฐานวิชาชีพครู

– กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและความเป็นครู

อบรมออนไลน์ฟรี "จริยธรรมและความเป็นครู" วันเสาร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 รับวุฒิบัตรหลังจบการอบรม โดยมหาวิทยาลัยธุริจบัณฑิตย์ 2

ติดต่อสอบถาม

ดร.พจมาลย์ สกลเกียรติ : 095-772-595-9

นาย จินดา พลรักษ์ : 080-623-079-6

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่