คุรุสภาขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ
คุรุสภาขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "จรรยาบรรณสู่ครูดี…เพื่อเด็กดี ประจำปี 2563" ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2563

คุรุสภาขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “จรรยาบรรณสู่ครูดี…เพื่อเด็กดี ประจำปี 2563” ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2563

คุรุสภาขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ "จรรยาบรรณสู่ครูดี…เพื่อเด็กดี  ประจำปี 2563" ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2563
คุรุสภาขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ “จรรยาบรรณสู่ครูดี…เพื่อเด็กดี ประจำปี 2563” ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2563

คุรุสภาขอเชิญชวนครูและบุคลากรทางการศึกษา นิสิต นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการจรรยาบรรณสู่ครูดี…เพื่อเด็กดี ประจำปี 2563 #กิจกรรมคารวะครูผู้สร้างผู้นำทางชีวิต มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้สร้าง ผู้นำทางชีวิตให้แก่ศิษย์ และเพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ศิษย์ และคนในสังคม

โดยการแบ่งปันเรื่องราวความประทับใจที่มีต่อครูดี ครูผู้เป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ศิษย์ ครูผู้สร้างแรงบันดาลใจ ครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตศิษย์ ผ่านรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังนี้

(1) ภาพถ่าย 1 ภาพ พร้อมเขียนบอกเรื่องราวความประทับใจที่มีต่อครู หรือ

(2) บันทึกคลิปวิดีโอ 1 คลิป ความยาวไม่เกิน 3 นาที

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กันยายน 2563

ส่งผลงานคลิกที่นี่

(ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรจากคุรุสภา ทั้งนี้ ภาพถ่าย/คลิปวิดีโอที่ได้รับการคัดเลือก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาจะนำไปเผยแพร่ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของคุรุสภาเพื่อส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพครูต่อไป)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: เพจครูดี 360 องศา/ โทร. 0 2280 2735/ E-mail: promoteethics@ksp.or.th

ขอบคุณที่มา : Facebook ครูดี 360 องศา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่