คุณครูห้ามพลาด!! อบรมหลักสูตร
คุณครูห้ามพลาด!! อบรมหลักสูตร "มารู้จัก STEM Education กันเถอะ" เรียนจบรับเกียรติบัตรฟรีทันที

คุณครูห้ามพลาด!! อบรมหลักสูตร “มารู้จัก STEM Education กันเถอะ” เรียนจบรับเกียรติบัตรฟรีทันที โดย Starfish Labz

ถ้าพูดถึงสะเต็มศึกษาผู้สอนทั้งหลายอาจมีความกังวลกับการนำสะเต็มศึกษาเข้ามาสู่การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียน ดังนั้นบทเรียนนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย

สะเต็มศึกษาไม่ได้จำกัดเฉพาะระดับประถมศึกษาไปจนถึงมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่เด็กปฐมวัยก็สามารถเรียนแบบสะเต็มศึกษาได้เช่นกัน แต่จะมีแนวทางการเรียนการสอนอย่างไร ครูผู้สอนจำเป็นต้องเข้าใจบทบาทของตนเองเพื่อที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่และเต็มศักยภาพ

สะเต็มศึกษา คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้นการนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทั้งการพัฒนากระบวนการหรือผลผลิตใหม่ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต และการทำงาน ช่วยนักเรียนสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง 4 สหวิทยาการ กับชีวิตจริงและการทำงาน  การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ไม่เน้นเพียงการท่องจำทฤษฎีหรือกฏทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ แต่เป็นการสร้างความเข้าใจทฤษฎีหรือกฏเหล่านั้นผ่านการปฏิบัติให้เห็นจริงควบคู่กับการพัฒนาทักษะการคิด  ตั้งคำถาม  แก้ปัญหาและการหาข้อมูลและวิเคราะห์ข้อค้นพบใหม่ๆ พร้อมทั้งสามารถนำข้อค้นพบนั้นไปใช้หรือบูรณาการกับชีวิตประจำวันได้

พบกับ 4 บทเรียน ระยะเวลาอบรม 2 ชั่วโมง

  • STEM คืออะไร
  • STEM กับเด็กปฐมวัย
  • ตัวอย่างการจัดกิจกรรม STEM
  • STEM กับบทบาทครู

เข้าอบรมคลิกที่นี่

ตัวอย่างเกียรติบัตร

คุณครูห้ามพลาด!! อบรมหลักสูตร "มารู้จัก STEM Education กันเถอะ" เรียนจบรับเกียรติบัตรฟรีทันที
คุณครูห้ามพลาด!! อบรมหลักสูตร “มารู้จัก STEM Education กันเถอะ” เรียนจบรับเกียรติบัตรฟรีทันที
บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลด ตารางตรวจสอบหลักฐาน/ร่องรอยตามตัวชี้วัด ว 23 / 2561 สังกัด อปท.
บทความถัดไปมรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2563 รับสมัคร 18 ส.ค. – 26 ต.ค. 2563
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่