คาด พ.ร.บ.การศึกษาฯ ฉบับใหม่ คลอด พ.ค.นี้
คาด พ.ร.บ.การศึกษาฯ ฉบับใหม่ คลอด พ.ค.นี้

คาด พ.ร.บ.การศึกษาฯ ฉบับใหม่ คลอด พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 28 มี.ค. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ กล่าวในการประชุมร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. กับการกระจายอำนาจทางการศึกษา ตอนหนึ่งว่า ร่าง พ.ร.บ.การศึกษาฯ มีความสำคัญและขณะนี้ ร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวได้ผ่านสภาวาระที่ 3 แล้ว ซึ่งจะทำให้ความตั้งใจของพวกเราที่จะดำเนินงานการศึกษาให้กับลูก หลานเราเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทิศทาง เป็นเข็มทิศที่จะนำพาลูกหลานเราไปข้างหน้าในศตวรรษที่ 21 หรือ ยุคดิจิทัล ซึ่งร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้มีการแก้ปรับปรุงกฎหมายในอดีต และเพิ่มเติมกฎหมายใหม่ เพื่อให้สิ่งที่เราคาดหวังและฝันไว้ ว่า จะทำให้ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศมีภูมิคุ้มกัน และมีความสุขสำหรับการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล ดังนั้นหากไม่มีกฎหมายฉบับนี้ก็จะทำให้เราทำงานได้ยากและไม่มีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามตนคิดว่าไม่ทีภารกิจใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการทำงานเด็กของเราคิดเป็น วิเคราะห์เป็นด้วยเหตุด้วยผลเชิงวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ กล้าตัดสินใจลงมือทำ และต้องรู้จักการอ่าน เขียนอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งการเรียน Coding จะส่งเสริมทักษะเหล่านี้ ทำคนให้พร้อมกับโลกวูก้าที่มีความพลันพรวนมาก

“ดิฉันได้ยินปัญหา ได้ฟังข่าวอยู่ตลอดเวลา ว่า ครูไม่ค่อยมีอิสระในการบริหารจัดการในการศึกษาทั้งๆ ที่ผ่านมา มีการลดการเรียนเพิ่มความรู้ ซึ่งสามารถจัดทำหลักสูตรท้องถิ่นได้ แต่ในทางปฏิบัติหลักสูตรท้องถิ่นไม่ค่อยเกิดขึ้น เพราะทำแล้วไม่เพิ่มวิทยฐานะ ดังนั้นหากกฎหมายใหม่สามารถประเมินการสอนครูและการเรียนของนักเรียนในรูปแบบทันสมัยได้ให้เกิดประโยชน์ทางปฏิบัติได้จริงก็จะเป็นเรื่องที่ดีต่อครูและผู้บริหารสถานศึกษา และสามารถนำความรู้ที่ปฏิบัติได้จริงไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน อย่างสนุก เพราะดิฉันคิดว่าหากการเรียนไม่ว่าจะยากแค่นั้น ถ้าสนุกเด็กจะสามารถเรียนรู้ได้ และการรู้ต่อไปนี้จะต้องนำความรู้มาใช้ให้เกิด เริ่มต้นจากครอบครัวสร้างเศรษฐกิจให้แก่ครอบครัวได้” รมช.ศธ. กล่าว

คุณหญิงกัลยา กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมามีปฏิรูปการศึกษามาหลายครั้ง และเป็นการปฏิรูปโครงสร้าง โดยต่อจากนี้ร่างพ.ร.บ.การศึกษา ฉบับนี้จะปฏิรูปการศึกษาแบบถึงตัวผู้เรียนโดยตรงและลดความเหลื่อมล้ำ เด็กจะอยู่บนเขาหรือชายขอบจะต้องได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน และการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้ ทำเพื่อให้ร่างพ.ร.บ นี้ เป็นแม่บทในการบริหารและจัดการศึกษาที่มุ่งเน้าให้การศึกษามีความเป็นอิสระ บริหารจัดการ กระจายอำนาจให้หน่วยงาน ทำให้จริงจังและเกิดขึ้นจริงให้ได้ ทั้งนี้ตนคาดว่าร่างพ.ร.บ.การศึกษา ฉบับนี้จะคลอดภายในเดือน พ.ค.นี้.

ขอบคุณที่มา : Facebook At_HeaR ข่าวจริงเข้าหู

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่