แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ระดับสถานศึกษา” ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 รับเกียรติบัตรรับรองผ่านทางอีเมล์ โดยโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สพม. กท 2
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ระดับสถานศึกษา” ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 รับเกียรติบัตรรับรองผ่านทางอีเมล์ โดยโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สพม. กท 2

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ระดับสถานศึกษา” ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 รับเกียรติบัตรรับรองผ่านทางอีเมล์ โดยโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สพม. กท 2

ขอเชิญร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ระดับสถานศึกษา” จัดทำโดย กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สพม. กท 2

*** หากผลการประเมินของท่านผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 (ตอบถูก12 ข้อขึ้นไป) จะได้รับเกียรติบัตรรับรองผ่านทางอีเมล์ที่ท่านได้แจ้งไว้ (ใช้เวลาประมาณส่งไปเมล์ประมาณ 5 – 10 นาที) *** จำกัดผู้ทำแบบทดสอบต่อวัน จำนวน 1,500 คนเท่านั้น

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ระดับสถานศึกษา” ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 รับเกียรติบัตรรับรองผ่านทางอีเมล์ โดยโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สพม. กท 2
แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ระดับสถานศึกษา” ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 รับเกียรติบัตรรับรองผ่านทางอีเมล์ โดยโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สพม. กท 2

ตัวอย่างเกียรติบัตร

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง “ความรู้ความเข้าใจด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ ระดับสถานศึกษา” ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 รับเกียรติบัตรรับรองผ่านทางอีเมล์ โดยโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก สพม. กท 2 3

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

อำนวยการ โดย นายสมศักดิ์ แสวงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก
จัดทำและพัฒนาระบบ โดย นายธงไชย สันติถาวรยิ่ง ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก

บทความก่อนหน้านี้ดาวน์โหลดที่นี่ เอกสารประกอบการนำเสนอของนักวิจัยห้องย่อย 1 – 6 งาน Sym16 วันที่ 26 สิงหาคม 2564
บทความถัดไปดาวน์โหลดเกียรติบัตร เข้าร่วมอบรมหัวข้อ โครงการบูรณาการแนวทางความร่วมมือทางศาสนาในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 2 วันที่ 26 ส.ค. 2564 โดย มจร. ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช.
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่