เรียนฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร ความท้าทายของผู้นำภาครัฐในยุค VUCA world รับเกียรติบัตรฟรี โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
เรียนฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร ความท้าทายของผู้นำภาครัฐในยุค VUCA world รับเกียรติบัตรฟรี โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

เรียนฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร ความท้าทายของผู้นำภาครัฐในยุค VUCA world รับเกียรติบัตรฟรี โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการทำงานยุคดิจิทัล “ภาวะผู้นำ” เป็นทักษะที่จำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อบริหารงานและสร้างทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบทเรียน ?‍?ความท้าทายของผู้นำภาครัฐในยุค VUCA world (The Challenges of Government leaders in VUCA world)

หัวข้อการเรียนรู้
?ผู้นำปรับตัวสร้างการเปลี่ยนแปลง (Adaptive Leadership)
o การเรียนรู้และเข้าใจโลกยุค VUCA world
o ความท้าทายของการเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง
o การสร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนแปลง
?รูปแบบความเป็นผู้นำด้านดิจิทัล (VUCA Prime)
o การบริหารงานในสถานการณ์วิกฤต (Crisis Management)
o การกำหนดวิสัยทัศน์ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
o การสร้างความเข้าใจและพัฒนาสมรรถนะของทีมงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์

?‍?โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
?เรียนฟรี !! ?มีใบประกาศนียบัตรในรูปแบบดิจิทัลให้ด้วยนะ

เรียนฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร ความท้าทายของผู้นำภาครัฐในยุค VUCA world รับเกียรติบัตรฟรี โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
เรียนฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร ความท้าทายของผู้นำภาครัฐในยุค VUCA world รับเกียรติบัตรฟรี โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล 3

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เรียนฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร ความท้าทายของผู้นำภาครัฐในยุค VUCA world รับเกียรติบัตรฟรี โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
เรียนฟรี มีเกียรติบัตร หลักสูตร ความท้าทายของผู้นำภาครัฐในยุค VUCA world รับเกียรติบัตรฟรี โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

รายละเอียดบทเรียนและคู่มือ https://e-learning.dga.or.th/xlms_ega/userroom/elearningshow.jsp
? https://youtu.be/ZH3t-Xyphxg

ขอบคุณที่มา :: สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่