อบรมฟรี ! สกศ.เชิญชวนคุณครูอบรมเชิงปฏิบัติการ ครู Smart ฉลาดใช้ดิจิทัล วันที่ 23-24 มิถุนายน 2566 โดยสภาการศึกษา
อบรมฟรี ! สกศ.เชิญชวนคุณครูอบรมเชิงปฏิบัติการ ครู Smart ฉลาดใช้ดิจิทัล วันที่ 23-24 มิถุนายน 2566 โดยสภาการศึกษา

อบรมฟรี ! สกศ.เชิญชวนคุณครูอบรมเชิงปฏิบัติการ ครู Smart ฉลาดใช้ดิจิทัล วันที่ 23-24 มิถุนายน 2566 โดยสภาการศึกษา

รับสมัครเข้าร่วมการ อบรมเชิงปฏิบัติการ ครู Smart ฉลาดใช้ดิจิทัล เน้นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ครู-อาจารย์ หนึ่งในฟันเฟืองพลเมืองรู้ให้เท่าทันการใช้สื่อดิจิทัล เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนโลกยุคใหม่อย่างฉลาดคิด ฉลาดใช้สื่อดิจิทัล ส่งต่อทักษะความรู้ความเข้าใจแก่ศิษย์ในความดูแล เพื่อให้พวกเขามีทักษะพลเมืองดิจิทัลที่สร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ต่อไป

รายละเอียดโครงการ

การอบรมเป็นการเปลี่ยนโฉมบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ ที่มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่สาคัญ โดยกลุ่มครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นับเป็นผู้มี บทบาทสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งด้านสติปัญญา ด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งในปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกต่างให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและความรู้ด้านดิจิทัลที่จำเป็นต้องมี ควบคู่ไปกับทักษะการอ่าน การเขียน และทักษะทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็น สำหรับทั้งครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียนในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา ตลอดจน ประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะและความรู้ด้านดิจิทัล สามารถใช้ชีวิตบนโลกออนไลน์ ได้อย่างรู้เท่าทันและปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น โดยเนื้อหามุ่งเน้น

– การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาทักษะความฉลาดทางดิจิทัล (DQ/Digital Intelligence)

– การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับครู

– การเสริมสร้างความตระหนักในสมรรถนะทางดิจิทัลทั้ง 8 ด้าน

กำหนดการอบรม

วันที่ 23-24 มิถุนายน 2566 (2 วัน 1 คืน)
สถานที่ : โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

รับสมัครครูเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทักษะดิจิทัลได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566
ประกาศรายชื่อ ในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ที่เพจ I AM KRU. สังคมสร้างสรรค์ของคนสอน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 082-6329585 (คุณมิ้งค์)

อบรมฟรี ! สกศ.เชิญชวนคุณครูอบรมเชิงปฏิบัติการ ครู Smart ฉลาดใช้ดิจิทัล วันที่ 23-24 มิถุนายน 2566 โดยสภาการศึกษา
อบรมฟรี ! สกศ.เชิญชวนคุณครูอบรมเชิงปฏิบัติการ ครู Smart ฉลาดใช้ดิจิทัล วันที่ 23-24 มิถุนายน 2566 โดยสภาการศึกษา 2

ประกาศผลโรงเรียนที่เข้าร่วมอบรม วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 

*โรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมสามารถส่งรายชื่อคุณครูผู้เข้าร่วมได้จำนวนไม่เกิน 2 คน โดยกรอกใบสมัครเพียงครั้งเดียว

รายละเอียดเพิ่มเติม :: OEC News สภาการศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่