ลงทะเบียนสัมมนาเชิงวิชาการ
ลงทะเบียนสัมมนาเชิงวิชาการ "ครูไทย ACTIVE : สอนภาษาไทยสร้างสรรค์ก้าวทันเทคโนโลยี" วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ รับเกียรติบัตรออนไลน์ฟรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ลงทะเบียนสัมมนาเชิงวิชาการ “ครูไทย ACTIVE : สอนภาษาไทยสร้างสรรค์ก้าวทันเทคโนโลยี” วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ รับเกียรติบัตรออนไลน์ฟรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงวิชาการ “ครูไทย ACTIVE : สอนภาษาไทยสร้างสรรค์ก้าวทันเทคโนโลยี” วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.
ในรูปแบบออนไลน์

ลงทะเบียนสัมมนาเชิงวิชาการ "ครูไทย ACTIVE : สอนภาษาไทยสร้างสรรค์ก้าวทันเทคโนโลยี" วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ รับเกียรติบัตรออนไลน์ฟรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ลงทะเบียนสัมมนาเชิงวิชาการ “ครูไทย ACTIVE : สอนภาษาไทยสร้างสรรค์ก้าวทันเทคโนโลยี” วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ รับเกียรติบัตรออนไลน์ฟรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ลงทะเบียนสัมมนาเชิงวิชาการ "ครูไทย ACTIVE : สอนภาษาไทยสร้างสรรค์ก้าวทันเทคโนโลยี" วันอาทิตย์ ที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ รับเกียรติบัตรออนไลน์ฟรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 3

กำหนดการ

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น. พิธีเปิด กิจกรรมแนะนำวิทยากร
09.00 – 10.00 น. สัมมนาหัวข้อ “เทคนิคการสอนภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์”
วิทยากร นายชาตรี บุญมี (ครูแว่นดำ)
10.30 – 11.30 น. สัมมนาหัวข้อ “การสร้างสื่อการสอนอย่างไรให้น่าสนใจ”
วิทยากร นางสาวโชติภัค นครเอี่ยม (MOM PLAWAN CLASS)
12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 – 14.30 น. สัมมนาหัวข้อ “การจัดการห้องเรียงอย่างสร้างสรรค์”
วิทยากร นางสาวพิมพ์ชนก มีสุข (ครูแพรว)
14.30 – 14.45 น. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น
14.45 – 15.00 น. พิธีปิด

LINE : https://shorturl.asia/4nvJK
ลิงก์การสัมมนา : https://shorturl.asia/hiNUb
*หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับเกียรติบัตรหลังจบการสัมมนา

จัดโดย นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย รุ่นที่ 3

ที่มา : สาขาภาษาไทย ครุศาสตรมหาบัณฑิต ป.โท มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่