ด่วน!! สพฐ.เปิดลงทะเบียนอบรมฟรี ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม 2 รุ่น รุ่นละ 200 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-6 มิ.ย. 66
ด่วน!! สพฐ.เปิดลงทะเบียนอบรมฟรี ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม 2 รุ่น รุ่นละ 200 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-6 มิ.ย. 66

ด่วน!! สพฐ.เปิดลงทะเบียนอบรมฟรี ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม 2 รุ่น รุ่นละ 200 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-6 มิ.ย. 66

อบรมออนไลน์ (ZOOM) “ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม รับสมัครรุ่นละ 200 คน คัดเลือกจากประสบการณ์และความุ่งมั่นตั้งใจ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-6 มิ.ย. 66 ทำดี ไม่ต้องเดี๋ยว โครงงานคุณธรรม เฉลิมพระเกียรติ “เยาวชนไทย ทำดี ถวายในหลวง” ปีที่ 18 ปีการศึกษา 2566

รุ่นที่ 1 สำหรับครูประถมศึกษา ระหว่างวันที่ 17-18 มิ.ย. 66

รุ่นที่ 2 สำหรับครูมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 24-25 มิ.ย. 66

ด่วน!! สพฐ.เปิดลงทะเบียนอบรมฟรี ครูที่ปรึกษาโครงงานคุณธรรม 2 รุ่น รุ่นละ 200 คน เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-6 มิ.ย. 66

ขอบคุณที่มา :: โรงเรียนวิถีพุทธ โดย สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (vitheebuddha.com)

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่