คอร์สเรียนฟรี คณิตศาสตร์การเงินในชีวิตประจำวัน เรียนผ่าน CHULA MOOC รับเกียรติบัตรฟรี โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คอร์สเรียนฟรี คณิตศาสตร์การเงินในชีวิตประจำวัน เรียนผ่าน CHULA MOOC รับเกียรติบัตรฟรี โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สเรียนฟรี คณิตศาสตร์การเงินในชีวิตประจำวัน เรียนผ่าน CHULA MOOC รับเกียรติบัตรฟรี โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สเรียนฟรี คณิตศาสตร์การเงินในชีวิตประจำวัน เรียนผ่าน CHULA MOOC รับเกียรติบัตรฟรี โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คอร์สเรียนฟรี คณิตศาสตร์การเงินในชีวิตประจำวัน เรียนผ่าน CHULA MOOC รับเกียรติบัตรฟรี โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2

ประชาสัมพันธ์การเปิดให้ลงทะเบียน CHULA MOOC ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 CHULA MOOC จะเปิดให้ลงทะเบียนรายวิชาเท่านั้น กดที่ปุ่ม “ลงทะเบียนเรียน” เริ่มลงทะเบียน 8 กุมภาพันธ์ 2566 และสิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2566

เริ่มเข้าเรียนได้ในพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 สำหรับการเข้าเรียน ผู้เรียนกดที่ Link รายวิชาด้านล่างและกดที่ปุ่ม “เข้าเรียน” ก็จะสามารถเข้าเรียนได้ ระบบจะเปิดให้เข้าเรียนตอน 6.00 น. เป็นต้นไป แต่ผู้เรียนจะเข้าเรียนวันเวลาใดก็ได้ ในรายวิชา CHULA MOOC จะมีสื่อพร้อมให้เรียนได้เลย

ลงทะเบียนรายวิชาสำเร็จจะปรากฎคำว่า Enrollment Completed หากไม่มีจะถือว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จ โปรดลงทะเบียนใหม่อีกครั้ง
โปรดอ่านวิธีการใช้งาน Website และ วิธีการลงทะเบียน https://mooc.chula.ac.th/how-to

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเป็นครั้งแรก โปรดตรวจสอบชื่อนามสกุลให้ถูกต้อง เนื่องจากข้อมูลจะปรากฎบนใบ Certificate เมื่อเรียนจบ

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชาคณิตศาสตร์การเงินในชีวิตประจำวัน จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการนำสื่อความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ง่าย ๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของผู้เรียน เป็นการประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์เข้ากับ 2 เรื่องได้แก่ บัตรเครดิต การคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต การคิดดอกเบี้ยจากการกดเงินสดจากบัตรเครดิต และการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การคิดภาษีรายได้บุคคลธรรมดา การคำนวณภาษีในแบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

เนื้อหาในรายวิชา คณิตศาสตร์การเงินในชีวิตประจำวัน ประกอบด้วย

บทที่ 1 บัตรเครดิต

1.1 บทนำ

1.2 การคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต ตอนที่ 1

1.3 การคิดดอกเบี้ยบัตรเครดิต ตอนที่ 2

1.4 การถอนเงินสด

บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

2.1 ความรู้พื้นฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

2.2 การคำนวณภาษี

2.3 ค่าลดหย่อนภาษี

2.4 เครดิตภาษีเงินปันผลหุ้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้นในชีวิตประจำวันในการคำนวณดอกเบี้ยบัตรเครดิต และภาษีรายได้บุคคลธรรมดา
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ

  1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป
  2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม :: CHULA MOOC

บทความก่อนหน้านี้กระทรวงศึกษาธิการ เปิดรับสมัคร อาสาสมัคร ศธ. “อส.ศธ.” ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
บทความถัดไปดาวน์โหลด แนวทางการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่