ดาวน์โหลด ข้อสอบเผยแพร่ ข้อสอบมาตรฐานปลายปี พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2561
ดาวน์โหลด ข้อสอบเผยแพร่ ข้อสอบมาตรฐานปลายปี พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด ข้อสอบเผยแพร่ ข้อสอบมาตรฐานปลายปี พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2561 โดย สพฐ. สทศ. เผยแพร่ ข้อสอบปลายปี ชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561

ข้อสอบเผยแพร่ สำนักทดสอบทางการศึกษา สทศ. ข้อสอบปลายปี ชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2561 ข้อสอบเผยแพร่สำหรับครูและผู้สนใจนำไปใช้ประเมินการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียน เป็นข้อสอบมาตรฐานที่สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. พัฒนาขึ้นตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางฯ ชั้น ป.6 และ ม.3 (โครงสร้าง / ข้อสอบ / กระดาษคำตอบ / เฉลย)

  • โครงสร้างข้อสอบ
  • ข้อสอบ
  • กระดาษคำตอบ
  • เฉลย
ดาวน์โหลด ข้อสอบเผยแพร่ ข้อสอบมาตรฐานปลายปี พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2561 โดย สพฐ.
ดาวน์โหลด ข้อสอบเผยแพร่ ข้อสอบมาตรฐานปลายปี พร้อมเฉลย ปีการศึกษา 2561 โดย สพฐ.

วิชาภาษาไทย ป.2 ,ป.4 ,ป.5 click download

วิชาคณิตสาตร์ ป.2 ,ป.4 ,ป.5 click download

วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 ,ป.4 ,ป.5 click download

วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 ,ป.4 ,ป.5 click download

วิชาภาษาไทย ม.1 ,ม.2 click download

วิชาคณิตศาตร์ ม.1 ,ม.2 click download

วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 ,ม.2 click download

วิชาภาษาอังกฤษ ม.1 ,ม.2 click download

คู่มือประมวลผลข้อสอบ click download

แนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.) > คลิก 

โครงสร้างข้อสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 > คลิก(ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2, 4 / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2วิชา คณิตศาสตร์, ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์ )

ข้อสอบมาตรฐาน ป.6 | ม.3 ปีการศึกษา 2562 > คลิก

ตามที่สำนักทดสอบทางการศึกษา ได้มีหนังสือถึงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  และ มัธยมศึกษาทุกเขต เรื่องแนวทางการให้บริการข้อสอบมาตรฐานในการสอบปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 พร้อมแนบข้อมูลการแบ่งขนาดของโรงเรียนเป็น 5 ขนาดคือ 1. เล็กพิเศษ  2. เล็ก  3. กลาง  4. ใหญ่  และ 5. ใหญ่พิเศษ         ซึ่งการแบ่งขนาดของโรงเรียนและจำนวนนักเรียนตามเอกสารที่แนบไปก่อนหน้านั้น อาจไม่สอดคล้องกับจำนวนนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. 

ดังนั้น จึงขอให้โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม. ใช้หลักเกณฑ์การแบ่งดังนี้   

รหัสขนาดโรงเรียน     จำนวนนักเรียนแต่ละขนาด    

1 แทน เล็กพิเศษ        1 – 300    

2 แทน เล็ก                 301 – 499    

3 แทน กลาง               500 – 1499    

4 แทน ใหญ่               1500 – 2499    

5 แทน ใหญ่พิเศษ       มากกว่า 2499        

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มพัฒนาเครื่องมือและบริการการ ทดสอบ สพฐ. โทร 02 288 5781-2, 062 857 8042

ขอบคุณที่มา : สทศ สพฐ.

บทความก่อนหน้านี้“ณัฏฐพล” คิดผ่องถ่ายโอนครู สพฐ.ไปอาชีวะเพิ่มขึ้น  เหตุเด็กน้อยลง และรัฐสนับสนุนให้คนเรียนสายอาชีพมากขึ้น
บทความถัดไปกศจ.กระบี่ เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 49 อัตรา รายงานตัว 16 ธันวาคม 2562
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่