ขั้นตอนการอบรมย้อนหลัง รับเกียรติบัตร 18 หลักสูตรของคุรุสภา การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022) วันนี้ - 15 ตุลาคม 2565 ผ่านแอปพลิเคชัน Trainflix
ขั้นตอนการอบรมย้อนหลัง รับเกียรติบัตร 18 หลักสูตรของคุรุสภา การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022) วันนี้ - 15 ตุลาคม 2565 ผ่านแอปพลิเคชัน Trainflix

ขั้นตอนการอบรมย้อนหลัง รับเกียรติบัตร 16 หลักสูตรของคุรุสภา การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022) วันนี้ – 15 ตุลาคม 2565 ผ่านแอปพลิเคชัน Trainflix

คุรุสภาขอเชิญชวนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา นักการศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมลงทะเบียนการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022)
ภายใต้แนวคิด “Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education” ระหว่างวันที่ ๒๒ สิงหาคม – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Webinar) (กำหนดการประชุมทางวิชาการของครุสภา ประจำปี ๒๕๖๕ (KSP Webinar ๒๐๒๒) โดยคุรุสภาเปิดอบรมออนไลน์ย้อนหลังทั้ง 16 หลักสตร อบรมผ่านแอปพลิเคชัน Trainflix ลงทะเบียนฟรี พร้อมรับเกียรติบัตร ภายใน15 ตุลาคม 2565

ขั้นตอนการอบรมย้อนหลัง รับเกียรติบัตร 18 หลักสูตรของคุรุสภา การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022) วันนี้ - 15 ตุลาคม 2565 ผ่านแอปพลิเคชัน Trainflix
ขั้นตอนการอบรมย้อนหลัง รับเกียรติบัตร 18 หลักสูตรของคุรุสภา การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022) วันนี้ – 15 ตุลาคม 2565 ผ่านแอปพลิเคชัน Trainflix

การเสวนาจำนวน 16 EP ประกอบด้วย

อบรมออนไลน์ย้อนหลังพร้อมรับเกียรติบัตรการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022) 

EP 1 หัวข้อเรื่อง “เร่งเครื่องพัฒนาทักษะอ่าน เขียน ผ่านนวัตกรรม”

EP 2 หัวข้อเรื่อง “เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเขย่าห้องเรียน”

EP 3 หัวข้อเรื่อง “พลิกโฉมโรงเรียนสุขภาวะ”

EP 4 หัวข้อเรื่อง “การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย”

EP 5 หัวข้อเรื่อง “พลิกโฉมการจัดการเรียนรู้ผ่านนวัตกรรม”

EP 6 หัวข้อเรื่อง “เปิดห้องเรียน เปิดอาชีพแห่งอนาคต”

EP 7 หัวข้อเรื่อง “มุมมองการพัฒนาทักษะชีวิต ช่วง Learning Loss”

EP 8 หัวข้อเรื่อง “Global and Social Changes การเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม”

EP 9 หัวข้อเรื่อง “มุมมองการพัฒนา EF ในช่วง Learning Loss”

EP 10 หัวข้อเรื่อง “Learning Back to the Future: Reimagining Thai Education”

EP 11 หัวข้อเรื่อง “มาตรการฟื้นฟูความรู้ถดถอยในเด็ก (Learning Loss)”

EP 12 หัวข้อเรื่อง “ทักษะการเรียนรู้ที่หดหาย ประเด็นท้าทายความสามารถของครู”

EP 13 หัวข้อเรื่อง “หลากหลายนวัตกรรมที่ช่วยลดช่องว่างของห้องเรียนในยุคโควิด”

EP 14 หัวข้อเรื่อง “การจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียน”

EP 15 หัวข้อเรื่อง “อนาคตภาพวิชาชีพครู: ความหวัง ความท้าทาย และความอยู่รอด”

EP 16 หัวข้อเรื่อง “ฟื้นฟูการศึกษาหลังโควิด: สุขภาวะทางอารมณ์ สังคม และปัญญาของผู้เรียน”

   มีล่ามภาษามือร่วมถ่ายทอดตลอดงาน

…………………………………………………………………

วิธีการลงทะเบียนอบรมย้อนหลังผ่านเเอปพลิเคชัน Trainflix

ไม่จำกัดจำนวนผู้ลงทะเบียน

1. ดาวน์โหลดติดตั้งเเอปพลิเคชัน Trainflix

2. สมัครสมาชิกเเอปพลิเคชัน Trainflix *หากท่านมี Username และ Password แล้วสามารถเข้าสู่ระบบด้วย Username และ Password เดิมได้

ขั้นตอนการอบรมย้อนหลัง รับเกียรติบัตร 18 หลักสูตรของคุรุสภา การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022) วันนี้ - 15 ตุลาคม 2565 ผ่านแอปพลิเคชัน Trainflix
ขั้นตอนการอบรมย้อนหลัง รับเกียรติบัตร 16 หลักสูตรของคุรุสภา การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022) วันนี้ - 15 ตุลาคม 2565 ผ่านแอปพลิเคชัน Trainflix 10
ขั้นตอนการอบรมย้อนหลัง รับเกียรติบัตร 18 หลักสูตรของคุรุสภา การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022) วันนี้ - 15 ตุลาคม 2565 ผ่านแอปพลิเคชัน Trainflix
ขั้นตอนการอบรมย้อนหลัง รับเกียรติบัตร 16 หลักสูตรของคุรุสภา การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022) วันนี้ - 15 ตุลาคม 2565 ผ่านแอปพลิเคชัน Trainflix 11

3. เลือกหัวข้อการประชุมทางวิชาการออนไลน์ย้อนหลังที่ท่านสนใจได้บนแอปพลิเคชันที่ “คอร์สเพิ่มเติม” หรือค้นหาได้ที่ช่องค้นหา 

ขั้นตอนการอบรมย้อนหลัง รับเกียรติบัตร 16 หลักสูตรของคุรุสภา การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022) วันนี้ – 15 ตุลาคม 2565 ผ่านแอปพลิเคชัน Trainflix

4. คลิก ENROLL NOW เพื่อลงทะเบียน

ขั้นตอนการอบรมย้อนหลัง รับเกียรติบัตร 16 หลักสูตรของคุรุสภา การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022) วันนี้ - 15 ตุลาคม 2565 ผ่านแอปพลิเคชัน Trainflix 12

5. กดเริ่มเรียนและรับชมวิดีโอย้อนหลังในหัวข้อการประชุมทางวิชาการออนไลน์ย้อนหลังที่ท่านสนใจ

ขั้นตอนการอบรมย้อนหลัง รับเกียรติบัตร 16 หลักสูตรของคุรุสภา การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022) วันนี้ - 15 ตุลาคม 2565 ผ่านแอปพลิเคชัน Trainflix 13

6. รับชมวิดีโอแต่ละหลักสูตร ห้ามเลื่อนหรือเร่งความเร็ว

ขั้นตอนการอบรมย้อนหลัง รับเกียรติบัตร 16 หลักสูตรของคุรุสภา การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022) วันนี้ - 15 ตุลาคม 2565 ผ่านแอปพลิเคชัน Trainflix 14

7. ทำแบบประเมิน คลิกที่ Survey และกดรับเกียรติบัตรบนเเอปพลิเคชัน Trainflix เมื่อรับชมย้อนหลังครบตามเงื่อนไข *เริ่มรับเกียรติบัตรได้ในวันที่ 28 กันยายน 2565 

ขั้นตอนการอบรมย้อนหลัง รับเกียรติบัตร 16 หลักสูตรของคุรุสภา การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022) วันนี้ - 15 ตุลาคม 2565 ผ่านแอปพลิเคชัน Trainflix 15

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขั้นตอนการอบรมย้อนหลัง รับเกียรติบัตร 18 หลักสูตรของคุรุสภา การประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022) วันนี้ – 15 ตุลาคม 2565 ผ่านแอปพลิเคชัน Trainflix

สามารถดาวน์โหลดติดตั้งเเอปพลิเคชัน Trainflix เพื่อลงทะเบียนบนสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต (Smart Phone, Tablet) ได้ทั้งในระบบ Android และ iOS

คู่มือการใช้งานเเอปพลิเคชัน Trainflix คลิก: https://bit.ly/3SeiKLi
……………………………………………………………………………

เกณฑ์การรับเกียรติบัตรรับชมย้อนหลังการประชุมทางวิชาการออนไลน์ของคุรุสภา ประจำปี 2565 (KSP Webinar 2022)

1. เข้ารับชมวิดีโอย้อนหลังในหัวข้อที่ท่านสนใจ ร้อยละ 100 ของหัวข้อนั้น ๆ 

2. ห้ามเลื่อนหรือเร่งความเร็ววิดีโอเด็ดขาด

3. ทำแบบประเมินก่อนกดรับเกียรติบัตร

4. ไม่จำกัดหัวข้อการรับชมย้อนหลัง สามารถรับชมได้ทั้ง 16 หัวข้อ หากท่านสนใจ

5. จะได้รับเกียรติบัตรตามหัวข้อที่เข้ารับชมย้อนหลัง เมื่อผ่านตามเงื่อนไขการรับชมย้อนหลังข้างต้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่