ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายดาราศาสตร์ สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน (NAS) ประจำปี 2564
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายดาราศาสตร์ สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน (NAS) ประจำปี 2564

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายดาราศาสตร์ สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน (NAS) ประจำปี 2564

ด้วยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนดจัดค่ายดาราศาสตร์ สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ประจำปี 2564 วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายดาราศาสตร์ระดับเยาวชนและเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ดาราศาสตร์ในกลุ่มเยาวชนจากภูมิภาคต่าง ๆ รวมเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนการริเริ่มทำกิจกรรมและจัดตั้งชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายดาราศาสตร์ สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน (NAS) ประจำปี 2564
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการค่ายดาราศาสตร์ สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน (NAS) ประจำปี 2564

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน(NAS) สามารถดำเนินการสมัครด้วยการกรอกข้อมูลและแนบเอกสารประกอบการสมัครในข้อ 2-9 ผ่านระบบออนไลน์ google form ที่ลิงค์ http://bit.ly/NAS64 โดยผู้สมัครทุกท่านจะต้องมีบัญชีเข้าใช้งานของ gmail เท่านั้น

หลังจากประกาศรายชื่อชมรมที่ผ่านการคัดลือกและสำรองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครูที่ปรึกษาของชมรมที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องโทรมายืนยันสิทธิ์ภายในวันและเวลาที่กำหนด และคณะกรรมการจึงจะถือว่าการยืนยันเพื่อเข้าร่วมค่ายฯดังกล่าวเสร็จสมบูรณ์

*** สำคัญ : หากชมรมที่ผ่านการคัดเลือก ส่งเอกสารการสมัครไม่ครบ หรือ ครูที่ปรึกษาชมรมไม่โทรมาแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมค่ายฯ ภายในวันที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ และจะพิจารณาคัดเลือกตัวสำรองเข้าร่วมค่ายต่อไป

เอกสารประกอบการสมัคร

[1]ใบสมัครเข้าร่วม “ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน”   จำนวน 1 ชุด
  (กรอกเอกสารบน google form)  
[2]รูปถ่ายครูที่ปรึกษา ขนาดไม่เกิน 5Mbจำนวน 1 ชุด
[3]รูปถ่ายผู้สมัคร 3 คน ขนาดไม่ได้ 5Mbจำนวน 1 ชุด
[4]สำเนาบัตรประชาชนของครูที่ปรึกษา (พร้อมลายเซ็นสำเนาถูกต้อง)จำนวน 1 ชุด
[5]สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน/นักศึกษาของผู้สมัคร 3 คน (พร้อมลายเซ็นสำเนาถูกต้อง)จำนวน 1 ชุด
[6]สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองจำนวน 1 ชุด
[7] ใบอนุญาติให้เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายดาราศาสตร์สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน” จำนวน 1 ชุด
  (ตามแบบฟอร์มในหน้าเว็ป http://bit.ly/NAS64_2)  
[8] สไลด์นำเสนอ “กิจกรรมในชมรมดาราศาสตร์” (ชมรมละ 1 ผลงาน) จำนวน 1 ชุด
[9] เรียงความ “ความคาดหวังจากการเข้าร่วมค่ายฯ” (สำหรับครูที่ปรึกษา) จำนวน 1 ชุด

กำหนดการจัดค่าย

1. อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร จังหวัดเชียงใหม่ (รับสมัคร 10 ชมรม)
จัดกิจกรรม วันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2564
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 ธันวาคม 2563

2. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา (รับสมัคร 12 ชมรม)
จัดกิจกรรม วันที่ 23-26 มีนาคม 2564
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

3. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา จังหวัดสงขลา (รับสมัคร 10 ชมรม)
จัดกิจกรรม วันที่  29 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2564
หมดเขตรับสมัคร  วันที่ 10 เมษายน 2564

4. หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา (รับสมัคร 8 ชมรม)
จัดกิจกรรม วันที่ 20-23 กรกฎาคม 2564
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 1 มิถุนายน 2564

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ รายละเอียดโครงการ/กำหนดการ NAS2021

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่