ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายออนไลน์ โครงการอบรมกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครู ประจำปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายออนไลน์ โครงการอบรมกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครู ประจำปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายออนไลน์ โครงการอบรมกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครู ประจำปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565

โครงการอบรมกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครู ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายออนไลน์ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครู ประจำปีการศึกษา 2565 ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเกียรติบัตร (แบบออนไลน์) ภายหลังการอบรม

ครูวิทยากร โดย

รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว) คุรุสภา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิณคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
และอดีตประรานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ)

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายออนไลน์ โครงการอบรมกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครู ประจำปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 3

ตารางกำหนดเวลาอบรมปรึกษาพัฒนาครู

08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 – 08.50 น. กล่าวรายงาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราภา ตันติชูเวช
ประธานศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การให้คำปรึกษา และพัฒนาครู
08.50 – 09.00 น. พิธีเปิดการอบรม โดย รองศาสตราจารย์ ตร.วินัย พูลศรี
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์
09.00 -09.10 น. แนะนำวิทยากร โดย ดร.วิทยา มเจริญ (พิธีกร)
คณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ
09.10 – 11.40 น. บรรยาย เรื่อง “กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครู”
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย กี่สุขพันธ์
ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (กมว) คุรุสภา
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
และอดีตประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ)
11.40 – 11.50 น. ผู้เข้าอบรมทำแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อโครงการ
11.50 – 12.00 น. พิธีปิดการอบรม

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายออนไลน์ โครงการอบรมกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครู ประจำปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายออนไลน์ โครงการอบรมกฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับความเป็นครู ประจำปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565

ขอบคุณที่มา : คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วม EdSociate Webinar ครั้งที่ 14 “ฟื้นคืนชีพ Active learning” วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น. รับเกียรติบัตร โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บทความถัดไปเรียนออนไลน์ฟรี หลักสูตร สร้าง Self-Esteem เสริมคุณค่าให้กับนักเรียนอย่างไร โดย Starfish Labz
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่