ขอเชิญอบรมออนไลน์ และทำแบบทดสอบออนไลน์ 10 หลักสูตรจากวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล
ขอเชิญอบรมออนไลน์ และทำแบบทดสอบออนไลน์ 10 หลักสูตรจากวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล

ขอเชิญอบรมออนไลน์ และทำแบบทดสอบออนไลน์ 10 หลักสูตรจากวิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล

วันพุธที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน จัดทำโครงการการอบรมออนไลน์ และทำแบบทดสอบออนไลน์ เมื่อจบหลักสูตร และหลังจากทำแบบทดสอบเสร็จและผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๘๐ จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล สามารถทำได้วันละครั้ง ถ้าไม่ถึงเกณฑ์จะไม่ได้รับเกียรติบัตร สามารถทำใหม่ได้ในวันถัดไป จำนวน ๑๐ หัวข้อเรื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ความรู้ในช่วงสถานการณ์ปัจจุบัน ณ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรที่ : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=680297846113930&id=122223845254669&hc_location=ufi

1. การเข้าใจความหมายในบริบทจากคำสำคัญและข้อความแวดล้อมในภาษาอังกฤษ Meaning recognition
ครูปิยวรรณ กระมุท
เข้าทำแบบทดสอบ
2. ความรู้เบื้องต้นและค่าความคลาดเคลื่อนเครื่องวัดไฟฟ้า ครูดิเรก ไชยทองงามเข้าทำแบบทดสอบ
3. ความรู้งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น ครูจรัญ มนัสเข้าทำแบบทดสอบ
4. ความรู้เบื้องต้นภาษาอังกฤษงานส่วนหน้าโรงแรม ครูสินีนาฎย์ ตระกูลกำเหนิดเหมาะเข้าทำแบบทดสอบ
5. ความรู้ภาษาอังกฤษ Conversation in Everyday Life ครูกัลยา ผากาเกตุเข้าทำแบบทดสอบ
6. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (วิเคราะห์) ครูสุนทรีย์ ตันติอำไพเข้าทำแบบทดสอบ
7. ความรู้เกี่ยวกับนักบญชี ครูอรภชา กฤชเอกศิลป์เข้าทำแบบทดสอบ
8. ความรู้เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเบื้องต้น ครูกิตติศักดิ์ ทรหดเข้าทำแบบทดสอบ
9. คณิตศาสตร์ธุรกิจและบริการ ครูนพดล ศุภะผ่องศรีเข้าทำแบบทดสอบ
10. ทักษะวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ครูรสสุคนธ์ สุนทรโอวาทเข้าทำแบบทดสอบ

ขอขอบคุณหลักสูตรอบรมออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ทั้ง10 หลักสูตร จาก งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่