หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ขอเชิญอบรมออนไลน์ เรื่อง การเรียนรู้ สู้ภัย Covid-2019 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทันที โดย สำนักงาน กศน.

ขอเชิญอบรมออนไลน์ เรื่อง การเรียนรู้ สู้ภัย Covid-2019 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทันที โดย สำนักงาน กศน.

ขอเชิญอบรมออนไลน์ เรื่อง การเรียนรู้ สู้ภัย Covid-2019 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทันที โดย สำนักงาน กศน.

2222
0
ขอเชิญอบรมออนไลน์ เรื่อง การเรียนรู้ สู้ภัย Covid-2019 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทันที โดย สำนักงาน กศน.
ขอเชิญอบรมออนไลน์ เรื่อง การเรียนรู้ สู้ภัย Covid-2019 ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทันที โดย สำนักงาน กศน.

ขอเชิญอบรมออนไลน์ เรื่อง การเรียนรู้ สู้ภัย Covid-2019 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รับเกียรติบัตรทันที โดย สำนักงาน กศน. ONIE Learn เพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การเรียนรู้ สู้ภัย Covid-2019 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงาน กศน. เป็นบทเรียนออนไลน์ ที่ให้ความรู้และสามารถทดสอบความรู้ผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา

อบรมออนไลน์ เรื่อง การเรียนรู้ สู้ภัย Covid-2019 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รับเกียรติบัตรทันที โดย สำนักงาน กศน.
อบรมออนไลน์ เรื่อง การเรียนรู้ สู้ภัย Covid-2019 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รับเกียรติบัตรทันที โดย สำนักงาน กศน.

โปรดอ่านคำแนะนำ และ ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ 

  1. ศึกษาเรียนรู้บทเรียน จาก คลังความรู้เรื่อง การเรียนรู้ สู้ภัย Covid-2019 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
   2. เริ่มทำแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ การเรียนรู้ สู้ภัย Covid-2019 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
   3. ผู้ทำคะแนนได้มากกว่า 70% จะได้รับใบประกาศออนไลน์ 
   4. สำหรับผู้ทำคะแนนได้ไม่ถึง 70% สามารถทำแบบทดสอบซ่อมได้
   5. หาก ชื่อ และ ข้อมูลผิดพลาด สามารถแก้ไขหมายเลขประจำตัวประชาชน / แก้ไขชื่อ-สกุล ก่อนพิมพ์ใบประกาศ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

เข้าทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่