ขอเชิญอบรมออนไลน์ หัวข้อ “การจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐกับการทุจริตประพฤติมิชอบ” วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. – 11.30 น. จัดโดย มจร.วิทยาเขตแพร่

งานครบรอบ 35 ปี การก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่
คณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนาวิชาการ

หัวข้อ “การจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐกับการทุจริตประพฤติมิชอบ”

ผู้ร่วมเสวนา

  1. คุณอรพิน ขัดผาบ คลังจังหวัดอุทัยธานี
  2. คุณประเสริฐ คำนวล รองผู้อำนวยการกองคลังและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  3. คุณมานพ คำตัน หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ ๑๓ แพร่ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
  4. คุณจตุพร ณ จันตา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแพร่

ดำเนินการเสวนาโดย อาจารย์สุขุม กันกา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่

วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. – 11.30 น.

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หัวข้อ “การจัดซื้อจัดจ้างในภาครัฐกับการทุจริตประพฤติมิชอบ” วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. - 11.30 น. จัดโดย มจร.วิทยาเขตแพร่ 2

ผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการเสวนาได้ที่
https://forms.gle/Th1yPzpgfJRku5sq5

ติดตามข่าวสารได้ที่ https://line.me/ti/g2/U4nMhJnR6dAJg_VZxwQPT4F5J1Rfe4hwkP1eqg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

เข้าร่วมเสวนาผ่านระบบ ZOOM
Meeting ID: 9898248047
หรือ รับชมผ่าน Facebook Live : มจร วิทยาเขตแพร่

ฟรี / มีวุฒิบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการเสวนาวิชาการ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่