หน้าแรก กิจกรรมน่าสนใจ ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร ศัพท์สังคีตดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ทำแบบทดสอบถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2564

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร ศัพท์สังคีตดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ทำแบบทดสอบถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2564

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร ศัพท์สังคีตดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ทำแบบทดสอบถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2564

880
0
ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร ศัพท์สังคีตดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ทำแบบทดสอบถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2564
ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร ศัพท์สังคีตดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ทำแบบทดสอบถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2564

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร ศัพท์สังคีตดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ทำแบบทดสอบถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2564

แบบทดสอบด้านศัพท์สังคีตดุริยางค์ไทยออนไลน์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านดุริยางคศิลป์และคีตศิลป์ไทย เป็นส่วนหนึ่งในการวัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ตามอัธยาศัยในโครงการอบรมความรู้ด้านศัพท์สังคีตดุริยางค์ไทยออนไลน์

ดำเนินโครงการและจัดทำแบบทดสอบโดย ภาควิชาดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

ระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2564
(***ขยายเวลาการทำแบบทดสอบถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2564***)

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร ศัพท์สังคีตดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ทำแบบทดสอบถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2564
ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร ศัพท์สังคีตดุริยางค์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ทำแบบทดสอบถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2564

เข้าอบรมและทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

หมายเหตุ: Google form ชุดนี้กำหนดให้จัดทดสอบและออกเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับผ่านการทดสอบได้สูงสุด 1500 ท่าน/วัน หากมีผู้ผ่านการทดสอบครบตามจำนวนแล้ว ระบบจะปิดการรับลงทะเบียนโดยอัตโนมัติ ท่านจะสามารถเข้าลงทะเบียนเพื่อรับการทดสอบได้ในรอบวันถัดไป

ติดต่อผู้พัฒนาและดูแลระบบทดสอบออนไลน์:
นายชัยทัต โสพระขรรค์ อีเมล์ Totothaivoice@gmail.com

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ครูปัญญรัสม์ อยู่ยั่งยืน โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ รับเกียรติบัตรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง E-mail
บทความถัดไปมติมหาเถรสมาคม เรื่อง การใช้ชื่อ “โรคโควิด” ให้ใช้ชื่อ “โควิโท” เป็นภาษาบาลี
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่