ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทาง E-mail โดย สพป.พิจิตร เขต 2

แบบทดสอบหลักสูตรมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู***คำชี้แจง***
แบบทดสอบจำนวน 30 ข้อ เมื่อทำผ่าน 80% ขึ้นไป ระบบจะจัดส่งเกียรติบัตรเข้า E-mail อัตโนมัติ
(E-mail ที่ใช้ในการทดสอบต้องเป็น @gmail.com เท่านั้น)
**แหล่งเรียนรู้**
https://online.anyflip.com/zptkp/yohw/mobile/
http://online.anyflip.com/plrxo/bduq/mobile/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=4BywsJBijls&feature=youtu.be

เข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ 

https://sites.google.com/phichit2.go.th/phichit2learning/teacher-dev?authuser=0

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตรมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพครู ผ่านเกณฑ์ 80% ขึ้นไป รับเกียรติบัตรทาง E-mail โดย สพป.พิจิตร เขต 2 2

คลิกทำแบบทดสอบ

ผู้รับผิดชอบ : นางอรนุช สุวรรณพจน์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่