ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร โครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร โครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร โครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัยเป็นการศึกษาค้นคว้า สำรวจตรวจสอบ ทดลอง เพื่อให้ได้คำตอบ ในเรื่องที่เด็กสนใจ หรือเป็นเรื่องที่ต่อยอดจากการทดลองในกิจกรรมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ น้อย ประเทศไทย หัวข้อการศึกษาค้นคว้า อาจบูรณาการข้ามสาระการเรียนรู้หลายสาระ ซึ่งควรเน้นที่สาระวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือเทคโนโลยีเป็นหลัก โดยใช้ระยะเวลาในการสำรวจตรวจสอบในช่วงระยะเวลาหนึ่ง อาจเป็นหลายวัน หลายสัปดาห์ หรือหลายเดือน กระบวนการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยเกิดการเรียนรู้จากโครงงานควร เริ่มจากง่ายไปสู่ความซับซ้อน จากการเล่นและทำกิจกรรมง่ายๆ โดยครูอาจแสดงความคิดเห็นร่วมกันกับเด็ก หรือให้เด็กแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน หรืออาจเชื่อมโยงเรื่องที่จะสอนให้สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวเด็ก และนำวามรู้นั้นมาต่อยอดหรือนำมาสู่การทำโครงงานระหว่างทำโครงงาน ครูควรมีบทบาทกระตุ้นให้เด็กคิดไตร่ตรอง ทบทวน เกี่ยวกับความคิดของตัวเอง ที่มีต่อหัวข้อโครงงานนั้น และแลกเปลี่ยนความคิดกับเด็ก ซึ่งเด็ก จะเกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี และตอบสนองต่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ได้ดี จากการที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติ สำรวจ ทดลอง ค้นคว้า ประดิษฐ์ และคิดวางแผนปัญหาด้วยตนเอง การศึกษาโครงงานที่วางแผนระยะยาว จะเปิดโอกาสให้เด็กเข้าใจหัวข้อนั้นอย่างลึกซึ้ง เข้าใจความสัมพันธ์และได้รับความรู้ที่เด็ก ๆ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในอนาคตได้ประสบความสำเร็จ เข้าอบรมออนไลน์ คลิกที่นี่

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร โครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร โครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรที่นี่

หากดาวน์โหลดไม่ได้กรุณาดาวน์โหลดบนคอมพิวเตอร์ หรือดูวิธีการดาวน์โหลดด้านล่าง

วิธีค้นหาวุฒิบัตร

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร โครงงานวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตร โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 3

1.เข้าเว็บไซต์ในเมนูค้นหา 

หลักสูตรอื่น ๆ ของ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

บทความก่อนหน้านี้ขอเชิญลงทะเบียนอบรมยกระดับครูดิจิทัล “หลักสูตร”การพัฒนาทักษะการเขียนแอพพลิเคชั่น MIT Appinventor ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
บทความถัดไปอบรมการประเมินผลชั้นเรียนด้วย plickers รับเกียรติบัตรฟรี  โดยมหาวิทยาลัยนครสวรรค์
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่