ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร Microsoft Teams ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพป.อุบลราชธานี เขต 4
ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร Microsoft Teams ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดย สพป.อุบลราชธานี เขต 4

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร Google Sites ผ่านเกณฑ์ 80% ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดย สพป.อุบลราชธานี เขต 4

คำอธิบาย

1. เมื่อท่านทำแบบประเมินหลักสูตรแล้ว ท่านจะได้ลิงค์ เพื่อทำแบบทดสอบวัดความรู้
2. แบบทดสอบ มีจำนวน 20 ข้อ
3. ผู้ทำแบบทดสอบมีผลการสอบวัดผลหลังเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 80%
จะได้รับเกียรติบัตร

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร Google Sites ผ่านเกณฑ์ 80% ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดย สพป.อุบลราชธานี เขต 4
ขอเชิญอบรมออนไลน์ หลักสูตร Google Sites ผ่านเกณฑ์ 80% ดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทันที โดย สพป.อุบลราชธานี เขต 4

อบรมออนไลน์คลิกที่นี่

ทดสอบออนไลน์คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรที่นี่

บทความที่เกี่ยวข้อง

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่