ขอเชิญอบรมออนไลน์ ภาษาไทย เทคนิคการสอนภาษาไทยอ่านจับใจความ สู่สมรรถนะการคิดขั้นสูง ด้วยเทคนิคบันได 6 ขั้น สู่คุณภาพผู้เรียน “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”วิทยากรโดย ดร.ดวงใจ บุญยภาส วันที่ 21 มีนาคม 2565

ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูเพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ในหัวข้อ เสวนา ภาษาไทย เทคนิคการสอนภาษาไทยอ่านจับใจความ สู่สมรรถนะการคิดขั้นสูง ด้วยเทคนิคบันได 6 ขั้น สู่คุณภาพผู้เรียน “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”
วิทยากรโดย ดร.ดวงใจ บุญยภาส ผู้อำนวยสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ในวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 -16.30 น.

ขอเชิญอบรมออนไลน์ ภาษาไทย เทคนิคการสอนภาษาไทยอ่านจับใจความ สู่สมรรถนะการคิดขั้นสูง ด้วยเทคนิคบันได 6 ขั้น วิทยากรโดย ดร.ดวงใจ บุญยภาส วันที่ 21 มีนาคม 2565 2

เข้าร่วมอบรม : https://bit.ly/srn3meet
ลงทะเบียน : https://forms.gle/BTzydpvReDD3paNZ7
รับชมผ่านยูทูป : https://youtu.be/uhR62uW-whI
ดาวน์โหลดเกียรติบัตร :

ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://srn3.esdc.go.th/

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่