เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ

ขอเชิญอบรมออนไลน์ “การบูรณาการเทคโนโลยีการสอนเชิงรุกและนวัตกรรมการเรียนรู้ HYBRID LEARNING” รับเกียรติบัตรฟรี โดย ม.ราชภัฏสุรินทร์

ขอเชิญครูโรงเรียนมัธยมเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “การบูรณาการเทคโนโลยีการสอนเชิงรุกและนวัตกรรมการเรียนรู้ HYBRID LEARNING”

ขอเชิญอบรมออนไลน์ “การบูรณาการเทคโนโลยีการสอนเชิงรุกและนวัตกรรมการเรียนรู้ HYBRID LEARNING” รับเกียรติบัตรฟรี โดย ม.ราชภัฏสุรินทร์ 2

ครั้งที่ 1 จัดวันที่ 16 ตุลาคม 2565 นี้

กำหนดการ

08.30 – 08.50 น. เตรียมความพร้อม
08.50 – 09.00 น. กล่าวพิธีเปิด
09.30 – 10.30 น. Digital Learning Innovation
Artificial Intelligence & Dashboards
(ผศ.ดร.ภาคย์ สธนเสาวภาคย์)
Virtual Reality, Blended Learning
(ผศ.ดร.ขจรพงษ์ ร่วมแก้ว)
Gamification and Game-based Learning
(ผศ.ดร.ทิพเนตร ปาสานำ)
Adaptive Learning, LMS and Interoperability
(ดร.เลอสันต์ ฤทธิขันธ์)
Digital Media
(ดร.ปิยศักดิ์ ถีอาสนา, ดร.อภิดา รุณวาทย์, อ.นฤมล)
Digital Classroom & Mobility and Mobile Devices
(อ.ภัทราวัลย์ คำปลิว)
MOOCs, OER, Design
(ผศ.ดร.ขจรศักดิ์ สงวนสัตย์)
Click ดูข้อมูลวิทยากร
10.30 – 12.00 น. การบูรณาการเทคโนโลยีสู่การสอนเชิงรุก Active Learning
12.00 – 13.00 น. พัก
13.00 – 16.30 น. ปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้แบบ Hybrid Learning

หน่วยงานที่ร่วมจัดการอบรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา(ระดับบัณฑิตศึกษา) และโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

รูปแบบการอบรม : อบรมปฏิบัติการออนไลน์

—-

รับ Digital Certificate ทันทีหลังผ่านการอบรม

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่