ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง“การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะรูปแบบใหม่” วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางการบริหารการศึกษา เรื่อง“การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะรูปแบบใหม่” ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting

ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง“การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะรูปแบบใหม่” วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 3

กำหนดการอบรม

ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี เรื่อง“การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะรูปแบบใหม่” วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 4

ขอบคุณที่มา : โดยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่