ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน วิทยาการคำนวณโดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT) เดือนเมษายน โดย สสวท.

หลักสูตรดี๊ ดี มาอีกเพียบ ต้อนรับปิดเทอมเดือนเมษายนด้วยหลักสูตรส่งเสริมสมรรถนะคุณครูด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกัน โดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT)

รายชื่อหลักสูตร สามารถลงทะเบียนได้ในลิงก์ด้านล่างครับ

 • การสอนวิทยาการคำนวณด้วยห้องปฏิบัติการเสมือนจริง TINKERCAD
 • การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมอุปกรณ์เพื่อพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบด้วย Tinkercad Circuits
 • หุ่นยนต์เสมือนจริงเพื่อพัฒนากระบวนการคิดและแก้ปัญหา
 • การสร้าง Project ใน smartphone ด้วยโปรแกรม Thunkable (Thunkable1)
 • การจัดทำระบบให้คะแนนความร่วมมือด้วย Line Bot (LineBorScore)
 • การพัฒนาสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการข้อมูลชั้นเรียน
 • การพัฒนาแอปพลิเคชันแบบไร้โค้ด (No-Code Apps) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สำหรับผู้เรียน
 • AI นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
 • ท้าทายการเรียนรู้ออนไลน์ด้วย “เกมการศึกษา”
 • การพัฒนาความฉลาดรู้ทางดิจิทัลด้วย Be internet Awesome
 • สร้างใบกิจกรรมออนไลน์ สวยและง่าย ด้วย Wizer (Easy Interactive Worksheet with Wizer)

มีมาให้คุณครูชอปปิ้งกันอย่างหลากหลาย บางหลักสูตรตอนนี้เต็มแล้วต้องขออภัยมา ณ ทีนี้

ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอน วิทยาการคำนวณโดยวิทยากรแกนนำ (Coding Core Trainer: CCT) เดือนเมษายน โดย สสวท. 2

สมัครและดูรายละเอียดได้ที่ https://bit.ly/CCT-KEWL

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่