ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ การพัฒนาการประเมินผลระหว่างเรียนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 โดยมรภ.นครราชสีมา ร่วมกับ สสวท.
ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ การพัฒนาการประเมินผลระหว่างเรียนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 โดยมรภ.นครราชสีมา ร่วมกับ สสวท.

ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ การพัฒนาการประเมินผลระหว่างเรียนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 โดยมรภ.นครราชสีมา ร่วมกับ สสวท.

รับสมัครอบรมเชิงปฏิบัติการฟรีจาก มรภ.นครราชสีมา ร่วมกับ สสวท. ในหัวข้อ
“การพัฒนาการประเมินผลระหว่างเรียนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
ของประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) และมัธยมศึกษาช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3) แบบออนไลน์”

ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ การพัฒนาการประเมินผลระหว่างเรียนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 โดยมรภ.นครราชสีมา ร่วมกับ สสวท.
ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี หัวข้อ การพัฒนาการประเมินผลระหว่างเรียนเพื่อส่งเสริมสมรรถนะด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 โดยมรภ.นครราชสีมา ร่วมกับ สสวท.

วันที่อบรม: จัดสองรุ่น คือ

รุ่นที่ 1 วันที่ 25-26 มิถุนายน 2565 เวลา 08:00-16:30 น.
รุ่นที่ 2 วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2565 เวลา 08:00-16:30 น.

รูปแบบอบรม: ออนไลน์
วิทยากร: คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.นครราชสีมา

กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วน
*** หมายเหตุ :  ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม   รับจำกัดรุ่นละ 90 ท่าน เท่านั้น !!

สมัครคลิกที่นี่

หรือ scan QR code ได้เลยค่ะ
รายละเอียดการรับสมัคร: ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 และช่วงชั้นที่ 3 รับรุ่นละ 90 คน

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันทะเลโลก ผ่านเกณฑ์ 70 % รับเกียรติบัตรออนไลน์ผ่านอีเมล โดยหอสมุดรัชมังคลาภิเษก วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
บทความถัดไปตรีนุช ถกสภาคณบดีคณะครุ-ศึกษาศาสตร์ฯ ปรับระบบขอรับ ตั๋วครู
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่