ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร
ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร "การเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ (สายครูผู้สอน)" ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. จัดโดย สพม.กท.1

ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร “การเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ (สายครูผู้สอน)” ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. จัดโดย สพม.กท.1

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร “การเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ (สายครูผู้สอน)” ฟรี ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น.จัดโดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1

ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร "การเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ (สายครูผู้สอน)" ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 16.30 น. จัดโดย สพม.กท.1
ขอเชิญอบรมออนไลน์ฟรี หลักสูตร “การเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ (สายครูผู้สอน)” ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. จัดโดย สพม.กท.1

– วางแผนการประเมินฯ เพื่อขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะฯ
– แนวทางการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ 
(ตำแหน่งครู) 
– เชื่อมโยงประเด็นท้าทายฯ สู่การออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ตำแหน่งครูทุกวิทยฐานะ)

ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วม Facebook Group “สพม.กท 1 – PA” ที่ลิงก์ https://www.facebook.com/groups/sesao1.pa/เพื่อฝากประเด็นคำถาม/ข้อสงสัยให้ท่านวิทยากร

มีวุฒิบัตร/เกียรติบัตรออนไลน์ สำหรับผู้เข้าร่วมรับฟังตลอดการอบรม

**รับ Link เข้าร่วมการอบรมฯที่ Facebook Group**

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่