ดาวน์โหลดเกียรติบัตร เสวนาออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี หัวข้อ “การสร้างความพร้อมในการเปิดเมืองหลังสถานการณ์โควิด-๑๙” ในที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒:๐๐-๑๗:๐๐ น. จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ขอเชิญชวน ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ

หัวข้อ “การสร้างความพร้อมในการเปิดเมืองหลังสถานการณ์โควิด-๑๙”

ในวันเสาร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ พร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่เวลา ๑๒:๐๐-๑๗:๐๐ น.

บรรยายพิเศษ โดย พระธรรมวัชรบัณฑิต,ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
และคุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี

พร้อมด้วยการเสวนาทางวิชาการ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์

“#มองเห็นอนาคตประเทศไทย มองเห็นอนาคตของพวกเรา ทิศทางประเทศไทย ทิศทางอนาคตของพวกเรา”

ด่วน! ลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้ว พร้อมเข้าช่องทางการรับเกียรติบัตร ได้ที่

๑) Scan QR Code
๒) เพิ่มเพื่อน Line ID : @seminar_mcu0921
๓) https://lin.ee/bfCrwkv

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร เสวนาออนไลน์ รับเกียรติบัตรฟรี หัวข้อ "การสร้างความพร้อมในการเปิดเมืองหลังสถานการณ์โควิด-๑๙" ในที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒:๐๐-๑๗:๐๐ น. จัดโดย คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2

ช่องทางการเข้าร่วมสัมมนา

 1. ห้องที่ 1: ID 9955292699
  Link : https://us06web.zoom.us/j/9955292699
 2. ห้องที่ 2: ID 9998248047
  Link : https://us02web.zoom.us/j/9998248047
 3. ห้องที่ 3: ID 6766961123
  Link : https://zoom.us/j/6766961123
 4. ห้องที่ 4: ID 9899933546
  Link : https://dhammakaya-network.zoom.us/j/9899933546
 5. ห้องที่ 5: ID 7115524654
  Link : https://zoom.us/j/7115524654
 6. ห้องที่ 6: ID 7125524654
  Link : https://zoom.us/j/7125524654

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่