ขอเชิญลงทะเบียนอบรม หัวข้อ ความท้าทายของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนยุคดิจิทัล วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 พร้อมรับ e-Certificate จัดโดย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 17

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ม.ศรีปทุม ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการทางการบริหารการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

โลกอยู่ในยุคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ถ้าผู้บริหารไม่ปรับเปลี่ยนจะส่งผลถึงคุณภาพของผู้เรียน ดังนั้นผู้บริหารจึงต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการทางการบริหารการศึกษาเพื่อความยั่งยืน

บรรยายพิเศษในหัวข้อ:
ความท้าทายของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนยุคดิจิทัล

วิทยากร: ดร.วิสิทธิ์ ใจเถิง
นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย / รองศึกษาธิการภาค 1 สำนักงานศึกษาธิการกาค 1

วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565
เวลา 09.00 – 12.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ zoom
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

ขอเชิญลงทะเบียนอบรม หัวข้อ ความท้าทายของผู้บริหารสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียนยุคดิจิทัล วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 พร้อมรับ e-Certificate จัดโดย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2

ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับ e-Certificate จัดโดย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม รุ่นที่ 17

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่