ขอเชิญลงทะเบียนอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูกระทรวงศึกษาธิการด้วยห้องเรียนเสมือนจริง โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูกระทรวงศึกษาธิการด้วยห้องเรียนเสมือนจริง

ระยะวันเวลาอบรม วันเสาร์ที่ 27 สค  เสาร์ที่ 3 กย. เสาร์ที่ 10 กย. และเสาร์ที่ 17 กย. 
เวลา 09.00-12.00  และ 13.00-16.00 
ท่านจะต้องเข้ารับการอบรม ไม่ต่ำกว่า 80 % และจะต้องผ่านการประเมินผล จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากสถาบันฯ

เว็บไซต์ของโครงการฝึกอบรม  https://vr-classroom.nidtep.go.th/

ขอเชิญลงทะเบียนอบรม หลักสูตร การพัฒนาทักษะดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 สำหรับครูกระทรวงศึกษาธิการด้วยห้องเรียนเสมือนจริง โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 2

คลิกลงทะเบียน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่