ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ การถ่ายภาพทรัพยากรท้องถิ่น พืช สัตว์ และชีวภาพอื่น ๆ วันที่ 4 มีนาคม 2565 โดยศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพ.สธ.- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับจำนวนจำกัดเพียง 150 ท่านเท่านั้น
ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ การถ่ายภาพทรัพยากรท้องถิ่น พืช สัตว์ และชีวภาพอื่น ๆ วันที่ 4 มีนาคม 2565 โดยศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพ.สธ.- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับจำนวนจำกัดเพียง 150 ท่านเท่านั้น

ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ การถ่ายภาพทรัพยากรท้องถิ่น พืช สัตว์ และชีวภาพอื่น ๆ วันที่ 4 มีนาคม 2565 โดยศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพ.สธ.- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับจำนวนจำกัดเพียง 150 ท่านเท่านั้น

ขอเชิญผู้ที่สนใจและสมาชิกอพ.สธ.เข้าร่วมโครงการอบรมการถ่ายภาพทรัพยากรท้องถิ่น พืช สัตว์ และชีวภาพอื่น ๆ วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Meeting.

บรรยายและฝึกปฏิบัติการ
• ความสำคัญของการถ่ายภาพในการสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
• การถ่ายภาพส่วนต่างๆ ของพืช และเห็ดรา
• การถ่ายภาพส่วนต่างๆ ของสัตว์

ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ การถ่ายภาพทรัพยากรท้องถิ่น พืช สัตว์ และชีวภาพอื่น ๆ วันที่ 4 มีนาคม 2565 โดยศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพ.สธ.- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับจำนวนจำกัดเพียง 150 ท่านเท่านั้น
ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ การถ่ายภาพทรัพยากรท้องถิ่น พืช สัตว์ และชีวภาพอื่น ๆ วันที่ 4 มีนาคม 2565 โดยศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพ.สธ.- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับจำนวนจำกัดเพียง 150 ท่านเท่านั้น

กำหนดการ
วันศุกร์ ที่ 4 มีนาคม 2565
เวลา กิจกรรม
08.45 – 09.00 น. เตรียมความพร้อมและลงทะเบียน
09.00 – 10.00 น. บรรยาย ความสำคัญของการถ่ายภาพในการสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น
โดย คุณเรืองฤทธิ์ พรหมดำ
10.00 – 12.00 น. บรรยายและฝึกปฏิบัติการ การถ่ายภาพส่วนต่างๆ ของพืช และเห็ดรา
โดย คุณเรืองฤทธิ์ พรหมดำ และ คุณธนัชกฤศ ทรงเดชาไกรวุฒิ
*รับประทานอาหารว่างขณะทำกิจกรรม
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. บรรยายและฝึกปฏิบัติการ การถ่ายภาพส่วนต่างๆ ของสัตว์
โดย นายเรืองฤทธิ์ พรหมดำ

*รับประทานอาหารว่างขณะทำกิจกรรม
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญ : https://drive.google.com/drive/folders/1QDKcS_3BHBKk_YCqTWTLi5PAu8KBd9wn?usp=sharing
————————————————————————————————-
ลิงค์เข้าโปรแกรม Zoom เพื่อเข้าฝึกอบรมวันที่ 4 มีนาคม 2565
Join Zoom Meeting
https://psu-th.zoom.us/j/91046091785?pwd=VlREV0xjeHNKVG9KQ3RhdVFIL2JVUT09

Meeting ID: 910 4609 1785
Passcode: 917074

ลงทะเบียนคลิกที่นี่

Scan QR Code หรือคลิกลงทะเบียน ได้ที่ลิงก์ด้านล่าง รับจำนวนจำกัดเพียง 150 ท่านเท่านั้น !!**สามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญได้ในลิ้งค์ที่ลงทะเบียน**

ขอบคุณที่มา : ศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพ.สธ.- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บทความก่อนหน้านี้แบบทดสอบออนไลน์ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ซีรี่ย์สี่ภาค ชุดที่ ๔ ลำนำ บทเพลง ผ่านเกณฑ์ร้อยละ ๗๐ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
บทความถัดไปแบบทดสอบ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านวันมาฆบูชา ผ่านเกณฑ์ 70% รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์ 
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่