ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิคส์ Phonics Hero เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2564 อบรมฟรี!!
ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิคส์ Phonics Hero เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2564 อบรมฟรี!!

ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิคส์ Phonics Hero เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2564

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ
ชื่อหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิคส์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงและการสะกดคําภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง โดยใช้หลักสูตร Phonics Hero

รหัสหลักสูตร ๖๔๐๒๔
(หลักสูตรผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักเกณ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด)

ขอเชิญลงทะเบียนอบรมออนไลน์ หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิคส์ Phonics Hero เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2564 อบรมฟรี!! 2

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบโฟนิคส์สำหรับเด็ก
  2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียง และการสะกดคำภาษาอังกฤษของเด็กได้อย่างถูกต้อง
  3. เพื่อพัฒนาทักษะ และความสามารถของครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

กลุ่มเป้าหมาย
1. ครูสอนภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย – ประถมศึกษา
2. นักเรียนระดับปฐมวัย – ประถมศึกษา

*** ครูและนักเรียนได้รับ Username / Password ทุกคน ***

ระยะเวลาดำเนินการ
2 เดือน (1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565)

จำนวนชั่วโมงพัฒนา 30 ชั่วโมง

เกียรติบัตร
สำหรับผู้อบรมที่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดตามหลักสูตรจะได้รับเกียรติบัตร
** สามารถนำผลการพัฒนาไปใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด (ว21/2560) **

*** การเข้าร่วมโครงการ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ***

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2564

ปฐมนิเทศหลักสูตร 11 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
1) โทรศัพท์ 086-3052519
2) Line ID : 60008040
3) email : mail.tips2019@gmail.com

*** กรณาส่งแบบฟอร์มไปยังอีเมล mail.tips2019@gmail.com มีดังนี้

  1. แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการ (ตามแบบฟอร์ม)
  2. แบบฟอร์มการลงทะเบียนการใช้ระบบ Phonics e-Learning Platform

ตั้งชื่อเรื่องการส่งอีเมลว่า “สมัครเข้าร่วมโครงการ Phonics Hero”
*** กำหนดส่งภายในวันที่ 10 ธ.ค. 64 ***

ลงทะเบียนอบรมคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่