ขอเชิฐลงทะเบียนสัมมนาทางวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 4 หลักสูตร รับเกียรติบัตร ฟรี โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอเชิฐลงทะเบียนสัมมนาทางวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 4 หลักสูตร รับเกียรติบัตร ฟรี โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร

ลิงก์แบบประเมินรับเกียรติบัตร สัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ แนวโน้มและประเด็นการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา (Trends And Issues In Educational Technology Research 2024) รับเกียรติบัตร ฟรี โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสัมมนาออนไลน์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 สามารถเลือกหัวข้อที่ท่านสนใจได้มากกว่า 1 ข้อ

ขอเชิฐลงทะเบียนสัมมนาทางวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา 4 หลักสูตร รับเกียรติบัตร ฟรี โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร
ลิงก์แบบประเมินรับเกียรติบัตร สัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ แนวโน้มและประเด็นการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา (Trends And Issues In Educational Technology Research 2024) รับเกียรติบัตร ฟรี โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร 4

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567
เวลา 9.00-12.00 น.
ในหัวข้อ TRENDS AND ISSUES IN EDUCATION TECHNOLOGY RESEARCH 2024 “แนวโน้มและประเด็นการวิจัยทางการศึกษา”
วิทยากร รศ.ดร.รัตนโชติ เทียนมงคล และ รศ.ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ

เข้าร่วมสัมมนาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายและจะได้รับ Certificate
👉🏻

ลิ้งค์ลงทะเบียนได้ถึง 10.00 น : คลิกลงทะเบียน

ตรวจสอบรายชื่อการลงทะเบียนฯ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P_Iipo81i8_5uVbR6jXyZKsBBCErF4cg5JK5nEsOURk/edit?usp=sharing

เอกสารประกอบการสัมมนา : ช่วงแรก https://drive.google.com/drive/mobile/folders/162Xu2F189EMBw7Bxa0pODSzdx9uidxn9?usp=sharing ช่วงที่ 2 https://drive.google.com/file/d/11DNrqwzUJT6etOv_hVMzIzzvZfELJCrE/view?usp=drivesdk

ลิงก์เข้าอบรม : เพจ Facebook สัมมนาทางนวัตกรรมเเละเทคโนโลยีการศึกษา

แบบประเมินหลังอบรม ปิดรับเวลา 13.00 น. : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfHiS4QNSF2XdD2BeZCm6nxV72d67xkJonNSaSkIFPfFke5Q/viewform?usp=sharing

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ลิงก์แบบประเมินรับเกียรติบัตร สัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ แนวโน้มและประเด็นการวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา (Trends And Issues In Educational Technology Research 2024) รับเกียรติบัตร ฟรี โดยมหาวิทยาลัยศิลปากร 5

หมายเหตุ รับเกียรติบัตรวันถัดไปทางอีเมล

รายละเอียดเพิ่มเติม : สัมมนาทางนวัตกรรมเเละเทคโนโลยีการศึกษา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่