ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก สตรี บุคคล หรือองค์กรดีเด่น วันสตรีสากล ปี 2564 ส่งผลงานภายใน 15 ธันวาคม 2563
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก สตรี บุคคล หรือองค์กรดีเด่น วันสตรีสากล ปี 2564 ส่งผลงานภายใน 15 ธันวาคม 2563

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก สตรี บุคคล หรือองค์กรดีเด่น วันสตรีสากล ปี 2564 ส่งผลงานภายใน 15 ธันวาคม 2563

ด้วย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ ได้ดําเนินการจัดงานวันสตรีสากลเป็นประจําต่อเนื่องทุกปี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรี บุคคล หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์

ขอประชาสัมพันธ์การเข้ารับคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจําปี ๒๕๖๔ ให้แก่หน่วยงาน ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดรายละเอียด เอกสารการสมัครได้ทาง QR Code แนบท้ายนี้

ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก สตรี บุคคล หรือองค์กรดีเด่น วันสตรีสากล ปี 2564 ส่งผลงานภายใน 15 ธันวาคม 2564
ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือก สตรี บุคคล หรือองค์กรดีเด่น วันสตรีสากล ปี 2564 ส่งผลงานภายใน 15 ธันวาคม 2564

แผนการดำเนินงานวันสตรีสากล 2564

แผนการดำเนินงานวันสตรีสากล 2564
แผนการดำเนินงานวันสตรีสากล 2564

ดาวน์โหลดเอกสาร และใบสมัคร

ขอบคุณที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บทความก่อนหน้านี้สพฐ.เดินหน้ากำหนดกรอบพัฒนา สมรรถนะพื้นฐาน ภาษาไทย อังกฤษ และเทคโนโลยี ก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง
บทความถัดไปศธ.ลุยยกเครื่องคุณภาพสถานศึกษาเทียบเท่า ร.ร.นานาชาติ ให้เด็กยากจนได้เรียน
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่