ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดอ่านทำนองเสนาะผ่านระบบออนไลน์ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 จัดโดย : เพจกลอน กานต์ ศานต์ ศิลป์
ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดอ่านทำนองเสนาะผ่านระบบออนไลน์ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 จัดโดย : เพจกลอน กานต์ ศานต์ ศิลป์

ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดอ่านทำนองเสนาะผ่านระบบออนไลน์ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 จัดโดย : เพจกลอน กานต์ ศานต์ ศิลป์

ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดอ่านทำนองเสนาะผ่านระบบออนไลน์ ชิงเงินรางวัลและทุนส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พร้อมเกียรติบัตร
จัดโดย : เพจกลอน กานต์ ศานต์ ศิลป์ 

ประเภทการประกวด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนละ 1 คน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนละ 1 คน

รางวัลทุนการศึกษา

รางวัลที่ 1 รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และสนับสนุนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรครูฝึกสอน

รางวัลที่ 2 รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และสนับสนุนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรครูฝึกสอน
รางวัลที่ 3 รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และสนับสนุนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรครูฝึกสอน
รางวัลชมเชย รับทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร และสนับสนุนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 500 บาท พร้อมเกียรติบัตรครูฝึกสอน

ผู้เข้าร่วมประกวดและครูผู้ฝึกสอน จะได้รับเกียรติบัตร พร้อมหนังสือ “กลอน กานต์ ศานต์ ศิลป์”คนละ 1 เล่ม

เกณฑ์การประกวด

  • อ่านบทกวีที่กำหนดให้ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ อักขรวิธีและควบกล้ำ
  • น้ำเสียงไพเราะหนักเบาชัดเจน
  • ถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกสอดคล้องกับเนื้อหา
  • บุคลิกภาพดีมีความมั่นใจ

การสมัครเข้าร่วมประกวด

รอบคัดเลือก
๑. ให้ผู้เข้าร่วมประกวดหรือผู้ฝึกซ้อม/ควบคุม กรอกข้อมูลลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดผ่านทาง
ระบบ Google form โดยสามารถเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น.
https://docs.google.com/forms/d/1JIEG-U-k8WV0mMhzEJg60n4afhlylYSrHCWjYkxjr3g/
๒. ให้ผู้เข้าร่วมประกวดหรือผู้ฝึกซ้อม/ควบคุม กรอกข้อมูลและส่งผลงานโดยต้องบันทึกเป็น
คลิปวีดีโอ พร้อมอัพโหลดลงยูทูป โดยให้ตั้งชื่อคลิปเป็นชื่อนักเรียน ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน โดยตั้งค่าไม่เป็น
สาธารณะ และแนบลิงก์ส่งส่งผ่านทางระบบ Google form โดยสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 – 23
พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น.
https://docs.google.com/forms/d/1NkkMAtVXmGyhrRCnF0UWSG__E1ZOHjsOAwU3U74yVuw/
๓. ผู้ประกวดต้องแนะนำชื่อ นามสกุล ระดับชั้น ชื่อโรงเรียน ลงในตอนต้นของคลิปวีดีโอให้ชัดเจน
และอ่านบทประพันธ์ตามที่กำหนดให้ของแต่ละระดับชั้น โดยแยกบันทึก 1 คน ต่อ 1 ไฟล์
ทั้งนี้ ในการบันทึกเสียงคณะกรรมการไม่อนุญาตให้มีการใช้เทคนิคพิเศษในการปรับแต่งเสียงขณะ
บันทึกแต่อย่างใด หากมีการตรวจสอบว่ามีการใช้เทคนิคพิเศษในการปรับแต่งเสียง จะถูกปรับไม่ให้ได้รับการ
พิจารณาผลในรอบคัดเลือก
๔. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565
ทาง page Facebook “กลอน กานต์ ศานต์ ศิลป์”

ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดอ่านทำนองเสนาะผ่านระบบออนไลน์ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 จัดโดย : เพจกลอน กานต์ ศานต์ ศิลป์
ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดอ่านทำนองเสนาะผ่านระบบออนไลน์ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 จัดโดย : เพจกลอน กานต์ ศานต์ ศิลป์

รายละเอียดการประกวด


สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ Facebook กลอน กานต์ ศานต์ ศิลป์  

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่