ขอเชิญร่วมกิจกรรม พลเมืองคุณภาพ อาสาทำดี วิสาขปุรณมีบูชา รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

รัฐศาสตร์ สุรินทร์ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม “พลเมืองคุณภาพ อาสาทำดี วิสาขปุรณมีบูชา”” พร้อมรับเกียรติบัตร เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก กับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ภายใต้โครงการ “#ธนาคารจิตอาสา_ทำความดีสะสมแต้มบุญ”

ขอเชิญร่วมกิจกรรม พลเมืองคุณภาพ อาสาทำดี วิสาขปุรณมีบูชา รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  3

สิทธิประโยชน์

  1. นักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ทุกประเภท) สามารถนำมาแลกคะแนนจิตพิสัย (จิตอาสา) ในหลักสูตรได้ทุกรายวิชา
  2. นักศึกษาชมรมสิงห์อินทนิลอาสาพัฒนาชุมชน สามารถสะสมเกียรติบัตรเพื่อผ่านกิจกรรมชมรม (ได้รับความเห็นชอบจากชมรม)
  3. บุคลากร/ประชาชน/นักศึกษาทั่วไป สามารถสะสมเพื่อเป็นเกียรติประวัติและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เงื่อนไข โปรดอ่าน

  1. ร่วมกิจกรรม “พลเมืองคุณภาพ อาสาทำดี วิสาขปุรณมีบูชา” ในพื้นที่/ชุมชน/หน่วยงาน/ตามที่สะดวก แล้วมีการถ่ายรูปกิจกรรม
  2. อัพเครือข่ายสังคมออนไลน์ทุกรูปแบบ อาทิ Facebook Instragram IG และอื่นๆ (ที่เป็นการเผยแพร่ความดี)
  3. กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มง่ายๆ จาก Link : https://forms.gle/5SwV1X5nXr354i2u9
  4. รับเกียรติบัตรทางอีเมล

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญร่วมกิจกรรม พลเมืองคุณภาพ อาสาทำดี วิสาขปุรณมีบูชา รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  4

ร่วมกิจกรรมคลิกที่นี่

รัฐศาสตร์สุรินทร์ รัฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่พึ่งพิงของชุมชนฐานราก

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่