ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรื่อง
ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรื่อง "คำทับศัพท์ที่พบบ่อยในโซเชียล" ทำแบบทดสอบและรับเกียรติบัตรออนไลน์ฟรี โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง

ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรื่อง “คำทับศัพท์ที่พบบ่อยในโซเชียล” ทำแบบทดสอบและรับเกียรติบัตรออนไลน์ฟรี โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง โครงการส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ 2563 ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี จำนวนจำกัด 1,000 ท่าน

1. โปรดศึกษาข้อมูลเรื่อง “คำทับศัพท์ที่ใช้บ่อยในโซเชียล” ก่อนทำแบบทดสอบได้จากลิงก์นี้ >>> bit.ly/certimay
2. แบบทดสอบมีทังหมด 30 ข้อ ท่านสามารถทำแบบทดสอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
3. ผู้ที่ทำแบบทดสอบได้ร้อยละ 70 ขึ้นไป (21 คะแนน) จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมลที่ระบุไว้

**แบบทดสอบนี้อ้างอิงจาก “หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2532”

ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรื่อง "คำทับศัพท์ที่พบบ่อยในโซเชียล" ทำแบบทดสอบและรับเกียรติบัตรออนไลน์ฟรี โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง 3

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรื่อง "คำทับศัพท์ที่พบบ่อยในโซเชียล" ทำแบบทดสอบและรับเกียรติบัตรออนไลน์ฟรี โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง
ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรื่อง "คำทับศัพท์ที่พบบ่อยในโซเชียล" ทำแบบทดสอบและรับเกียรติบัตรออนไลน์ฟรี โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง 4

**หากท่านมีข้อสงสัย โปรดติดต่อที่
แฟนเพจ : ห้องสมุดประชาชนอำเภอหนองหญ้าปล้อง
facebook.com/LibraryNongyaplong

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่