ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารการศึกษา: "พลิกโฉมสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาไทยสู่ความท้าทาย ตามวิถีใหม่" วันที่ 11 มีนาคม 2565
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารการศึกษา: "พลิกโฉมสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาไทยสู่ความท้าทาย ตามวิถีใหม่" วันที่ 11 มีนาคม 2565

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารการศึกษา: “พลิกโฉมสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาไทยสู่ความท้าทาย ตามวิถีใหม่” วันที่ 11 มีนาคม 2565

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารการศึกษา: “พลิกโฉมสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาไทยสู่ความท้าทาย ตามวิถีใหม่” จัดโดยสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทย (สพบท.)

The National and International on Education (NICE 2022 APDEAT): “Transformation of Thai School Administrators Competencies to the New Normal Challenges” หัวข้อ: “พลิกโฉมสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาไทยสู่ความท้าทาย ตามวิถีใหม่” (“Transformation of Thai School Administrators Competencies to the New Normal Challenges”)

วันที่ 11 มีนาคม 2565
ณ อาคารศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, จังหวัดศรีสะเกษ

Deadline submission: 15 กุมภาพันธ์ 2565
ลงทะเบียนร่วมงาน แบบรายบุคล: Scan QR Code ในรูปโปสเตอร์
ลงทะเบียนร่วมงาน แบบรายหมู่คณะ: Scan QR Code ในรูปโปสเตอร์
ลงทะเบียนนำเสนอผลงาน: Scan QR Code ในรูปโปสเตอร์
รายละเอียดโครงการ: https://bit.ly/3240Q8Z

ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารการศึกษา: "พลิกโฉมสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาไทยสู่ความท้าทาย ตามวิถีใหม่" วันที่ 11 มีนาคม 2565
ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารการศึกษา: “พลิกโฉมสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาไทยสู่ความท้าทาย ตามวิถีใหม่” วันที่ 11 มีนาคม 2565

กลุ่มผลงานวิจัยที่เปิดรับบทความวิจัย:

  1. การศึกษา / การนิเทศ / อุดมศึกษา / พลศึกษา / การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย / สถิติ / แนะแนว / จิตวิทยา / บริหารการศึกษา
  2. วัดผลและประเมินผล / การวิจัย / หลักสูตรและการสอน
  3. เทคโนโลยีการศึกษา / เทคโนโลยีดิจิทัล
  4. เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ศึกษา / การศึกษาพิเศษ
  5. หัวข้อๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ / การจัดการเรียนรู้

ติดต่อสอบถาม:
หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 064-959-9893 หรือ 094-259-8881 หรือ 085-102-3109
หรืออสายตรงนายกสมาคมฯ รศ.ดร.จิณณวัตร ปะโคกัง หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 081-877-9464

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่