ขอเชิญร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564 ส่งผลงาน 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2564
ขอเชิญร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564 ส่งผลงาน 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2564

ขอเชิญร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564 ส่งผลงาน 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564 การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564 ชิงเงินรางวัลรวมมากกว่า 560,000.- บาท

ขอเชิญร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564 ส่งผลงาน 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2564
ขอเชิญร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564 ส่งผลงาน 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564
ขอเชิญร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564 ส่งผลงาน 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2564
ขอเชิญร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564 ส่งผลงาน 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564
ขอเชิญร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564 ส่งผลงาน 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2564
ขอเชิญร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564 ส่งผลงาน 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564
ขอเชิญร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564 ส่งผลงาน 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2564
ขอเชิญร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564 ส่งผลงาน 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564

การส่งผลงานแบ่งออกเป็น 2 ประเภท

1. นักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถานศึกษา
2. ชุมชน องค์กร

การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 1 คณะ ต่อ 1 ผลงาน
โดยการส่งผลงานฯ ประกอบด้วย

1. เอกสารสรุปโครงการ/กิจกรรม
2. เอกสารประกอบการพิจารณาผลงาน
(ตอบคำถามประกอบการพิจารณา จำนวน 5 ข้อ)
3. วีดิทัศน์สรุปผลงาน (ความยาว 3 – 5 นาที)
4. อื่นๆ (ถ้ามี) อาทิ แผ่นพับ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ เอกสารสรุปโครงการ/กิจกรรม และเอกสารประกอบการพิจารณาผลงาน จะต้องมีความยาวอย่างละไม่เกิน 5 หน้ากระดาษเอ 4 พิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์ (16 พอยท์)

ส่งผลงานเข้าประกวดได้
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ – วันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564

โดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : democinnovation@parliament.go.th

หรือไปรษณีย์ลงทะเบียน ได้ที่
กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร
สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
1111 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
วงเล็บมุมซอง “การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย”

ขอเชิญร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564 ส่งผลงาน 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2564
ขอเชิญร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2564 ส่งผลงาน 1 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
0 2242 5900 ต่อ 5491 – 5
www.parliament.go.th/innovation

บทความก่อนหน้านี้การอนุมัติให้ข้าราชการครูฯ ลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือวิจัย ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และมีสิทธิเลื่อนเงินเดือน (ว2/2564)
บทความถัดไปแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง พื้นฐานงานกราฟิก โดย วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัติทางอีเมล
บทความโดย : ครูอาชีพดอทคอม ติดตามได้ที่ : https://www.facebook.com/kruachieve เว็บไซต์ : https://www.kruachieve.com

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่