ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “อ่านจริงยิ่งได้รู้ เพื่อก้าวสู่ปัญญาชน : ประวัติศาสตร์กระแสหลักและท้องถิ่น สู่วรรณศิลป์และเรื่องเล่า” วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

ชมรมวรรณศิลป์สร้างสรรค์ ฯ และสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

“อ่านจริงยิ่งได้รู้ เพื่อก้าวสู่ปัญญาชน : ประวัติศาสตร์กระแสหลักและท้องถิ่น สู่วรรณศิลป์และเรื่องเล่า” 

ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป (ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM MEETING )

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “อ่านจริงยิ่งได้รู้ เพื่อก้าวสู่ปัญญาชน : ประวัติศาสตร์กระแสหลักและท้องถิ่น สู่วรรณศิลป์และเรื่องเล่า” วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  3

โดยได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ ดังนี้
1. อาจารย์อังคาร จันทาทิพย์
กวีซีไรต์สองสมัย จาก ‘หัวใจห้องที่ห้า’ และ ‘ระหว่างทางกลับบ้าน’
2.อาจารย์ชัชวาลย์ โคตรสงคราม
อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์ พัฒนศานติ์
อาจารย์สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

ทุกท่านที่เข้าร่วมรับฟังการเสวนา และตอบแบบสอบถาม จะได้รับเกียรติบัตร (ออนไลน์) ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ไม่ได้ลงทะเบียนก็เข้าร่วมโครงการได้นะครับแล้วพบกันเร็ว ๆ นี้นะครับ#THAI EDU. CPRU.

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “อ่านจริงยิ่งได้รู้ เพื่อก้าวสู่ปัญญาชน : ประวัติศาสตร์กระแสหลักและท้องถิ่น สู่วรรณศิลป์และเรื่องเล่า” วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2565 รับเกียรติบัตรฟรี โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  4

หมายเหตุ : Link การเข้าร่วม จะอัปโหลดทางเพจสาขา

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่