ขอเชิญทำแบบทดสอบ เนื่องในวันสำคัญของชาติ (วันพืชมงคล) วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตร โดยวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครสวรรค์

ขอนิมนต์/เชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต นักศึกษา วิทยาเขตนครสวรรค์
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมการอ่านวัดความรู้ และปลูกฝั่งให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้รับความรู้ด้วยการอ่านประวัติและความเป็นมาผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งหากผู้เข้าร่วมผ่านการทดสอบวัดความรู้ตามกฎเกณฑ์จักได้รับเกียรติบัตร

(ระบบเปิดให้ทำแบบทดสอบตั้งแต่บัดนี้ จนกระทั่งถึง วันที่ ๑๓ พฤษาคม เวลา ๒๒.๐๐ น.)  

ขอเชิญทำแบบทดสอบ เนื่องในวันสำคัญของชาติ (วันพืชมงคล) วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตร โดยวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ 3

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญทำแบบทดสอบ เนื่องในวันสำคัญของชาติ (วันพืชมงคล) วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตร โดยวิทยาลัยสงฆ์ วิทยาเขตนครสวรรค์ 4

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่