ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันมาฆบูชา ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตร ทาง E-MAIL โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอภูเรือ กศน.อำเภอภูเรือ
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันมาฆบูชา ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตร ทาง E-MAIL โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอภูเรือ กศน.อำเภอภูเรือ

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันมาฆบูชา ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตร ทาง E-MAIL โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอภูเรือ กศน.อำเภอภูเรือ แบบทดสอบวัดความรู้ เรื่อง วันมาฆบูชา โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอภูเรือ กศน.อำเภอภูเรือ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จะได้รับเกียรติบัตรส่งทาง E-MAIL ที่ท่านได้ให้ไว้ (โปรดใช้ E-MAIL ของ GMAIL)

ห้องสมุดประชาชนอำเภอภูเรือ กศน.อำเภอภูเรือ สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ขอเชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบออนไลน์ เรื่อง วันมาฆบูชา ผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ตามเกณฑ์ จะได้รับเกียรติบัตร ส่งทาง E-MAIL (โปรดใช้ E-MAIL ของ Gmail) เข้าศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้ที่นี่

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันมาฆบูชา ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตร ทาง E-MAIL โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอภูเรือ กศน.อำเภอภูเรือ
ขอเชิญทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วันมาฆบูชา ผ่านเกณฑ์ รับเกียรติบัตร ทาง E-MAIL โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอภูเรือ กศน.อำเภอภูเรือ

เข้าทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่